01-11-2019 Een gewillig oor van de gemeente Gooise Meren

GEMEENTE PLAATST LEUNINGEN OP (DIJK)TRAPPEN

De diverse (dijk)trappen zijn regelmatig onderwerp van gesprek wegweest tijdens de openbare bestuursvergaderingen van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg. Door nogal wat oudere inwoners werden deze trappen gevaarlijk geacht aangezien leuningen afwezig waren en het onderhoud van de trappen zelf veel te wensen over liet, waardoor deze als gevolg van begroeiing door planten en mos gevaarlijk glad konden zijn. Het onderhoud van de trappen had de gemeente reeds eerder ter hand genomen, maar nu is dan ook met de plaatsing van de gevraagde leuningen begonnen. Daarmee is de veiligheid van de inwoners die graag “een rondje Muiderberg” lopen verder verbeterd met dank aan de gemeente Gooise Meren.

 

TRAPPEN EN LEUNINGEN IN MUIDERBERG (FINALE)

In navolging op ons eerder bericht nu de laatste stand van zaken;De gemeente heeft inderdaad snel gereageerd en een luisterend oor gehad op diverse extra verzoeken van inwoners. Met het installeren van een leuning vanaf het strand naar het voetpad tussen Kerk aan Zee en de hoek Flevolaan/Zeeweg, is ook de locatie waar het allemaal mee begon, voorzien. Ook is nu op aanwijzing van veel inwoners op de locatie vanaf het Schoutenpad de dijk op richting de Rijver een goede trap aangelegd uiteraard voorzien van een leuning. Daarmee heeft dit project zijn voltooiing bereikt en is ons dorp voor wandelaars die graag een “rondje Muiderberg” doen weer een stukje veiliger geworden. De dank van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg voor de realisatie van dit project gaat uit naar verschillende Muiderbergers die hier hun “steentje” aan hebben bijgedragen. In het bijzonder aan Willemijn Jonkers die met de organisatie van de “Santa Run” loop in december 2017 al geld ophaalde voor de bekostiging van dit project. Verder zijn wij dank verschuldigd aan ons bestuurslid Nel de Wit, die vele malen samen met de ambtenaren van de gemeente Gooise Meren op inspectie is geweest langs alle (trap)locaties in Muiderberg en zo een grote bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van dit project.

 

GEWIJZIGDE FIETSSLUIS OP DE NATUURBOULEVARD NABIJ IJSSELMEERWEG

De fietssluis op deze locatie was al eens een keer door de gemeente gewijzigd, maar voldeed daarmee nog steeds niet aan het gestelde doel: het veiliger maken voor wandelaars van deze route door het sterk reduceren van de snelheid van met name (groepen) wielrenners die vaak veel te hard in colonne over de natuurboulevard fietsen. Door het (bij)plaatsen van een 3de hekje is het nu niet meer mogelijk, zonder af te stappen met grote snelheid langs deze locatie te fietsen. Wel is, in overleg met het bestuurslid en verkeersdeskundige van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg Ab Heij en verschillende inwoners, die niet meer zo goed ter been zijn, ervoor gezorgd dat scootmobielen, rolstoelen en rollators etc. voldoende ruimte hebben om tussen de hekjes door te manoeuvreren, zodat voor hen een onbelemmerde doorgang is gegarandeerd. Daartoe zullen er ook nog enige doorgroeistenen worden gelegd, waarmee er voor deze gebruikersgroep iets meer ruimte komt om de insteek en draai tussen de hekjes makkelijker te maken. Tenslotte ligt het nog in de bedoeling dat er links en rechts van de fietssluis wat hogere, volgroeide beplanting en enige boomstammetjes worden aangebracht, die ervoor moet zorgen dat in droge periodes de fietssluis niet links- of rechtsom wordt gepasseerd. Hopelijk is daarmee deze geliefde (wandel)route voor veel Muiderbergers weer wat veiliger geworden.

(UPDATE)
Inmiddels zijn er nu ook de nodige doorgroeistenen gelegd, waarmee er voor de gebruikersgroep met scootmobielen, rollators en rolstoelen voldoende ruimte komt om de insteek en draai tussen de hekjes makkelijker te maken. Het wachten nu is nog even op het aanbrengen links en rechts van de fietssluis van wat hogere, volgroeide beplanting en enige boomstammetjes, die ervoor moet zorgen dat in droge periodes de fietssluis niet links- of rechts- buitenom wordt gepasseerd. Daarmee is deze geliefde (wandel)route voor veel Muiderbergers weer wat veiliger geworden.

Comments are closed.