05-04-2019 / Kustlijnvisie voor Gooise Meren in de wacht gezet

De gemeente Gooise meren heeft besloten dat er in overleg met de stadsraad Muiden, de Dorpsraad Muiderberg, buurtplatforms in Naarden en andere belanghebbenden voor de gehele kustlijn van de gemeente een integrale visie dient te komen. In deze visie is een participatietraject opgenomen waarin de inwoners in de tweede helft van 2019 nadrukkelijk zullen worden betrokken. Om die reden heeft de gemeente met onmiddellijke ingang voor de periode van een jaar besloten alle plannen en vergunningaanvragen voor het gebied recreatiepark Naarderbos “on hold” te plaatsen waardoor niets aan de bestaande situatie mag worden gewijzigd, zoals in onderstaand voorbereidingsbesluit is vastgelegd.

Onderstaand het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Naarderbos.

Voorbeereidingsbesluit bestemmingsplan recreatiepark Naarderbos

Comments are closed.