Gemeentelijke informatiebijeenkomst over geluidshinder A1/A6

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Wanneer:                   16 november 
Tijdsduur:                   19.00 – 20.30 uur
Communicatie:           Online via internet/ZOOM

De gemeente Gooise Meren organiseert op maandag 16 november vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor alle betrokken bewoners over dit onderwerp.

Het is belangrijk dat ook zo veel mogelijk inwoners van Muiderberg zich aanmelden om mee te praten tijdens deze bijeenkomst. 

Dit kan via het volgende e-mailadres; SecretariaatMensenOmgeving@gooisemeren.nl

Vermeldt daarbij in ieder geval uw naam en adres.

Meer informatie over wat er al aan deze bijeenkomst voorafging vindt u in bijgevoegde brief van de gemeente Gooise Meren.