08-01-2019 / TWEEDE ENQUÊTE GELUIDSHINDER ONDER INWONERS VAN MUIDERBERG

In april 2018 hield de Vereniging Dorpsraad Muiderberg een enquête om een beeld te krijgen van de geluidshinder die in Muiderberg wordt ondervonden. Deze enquête werd door ruim 300 leden en/of inwoners van Muiderberg ingevuld en gaf een goed beeld van de stand van zaken betreffende geluidsoverlast op dat moment.

Aangezien deze enquête een momentopname was, is door het bestuur besloten deze te herhalen in een andere periode van het jaar waar de omstandigheden (het weer, de windrichting, de verkeersdrukte op de wegen, in de lucht en het feit dat inwoners meer binnenshuis zijn etc.) anders zullen zijn.

Wij verzoeken alle inwoners van Muiderberg hierbij dan ook vriendelijk nogmaals bijgaande enquête in te vullen. Gebruik hiervoor de volgende link;
https://dorpsraadmuiderberg.typeform.com/to/SgDS45
Het invullen van de enquête kost u maximaal 5 minuten. U kunt deze enquête invullen t/m 30 januari 2019.

Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De uitkomsten van deze enquête zullen in februari worden geanalyseerd en in het begin van de maand maart aan alle respondenten worden teruggekoppeld.

Mocht blijken dat inwoners van Muiderberg veel geluidshinder ondervinden, dan zullen de resultaten worden voorgelegd aan de bevoegde instanties met het dringend verzoek hier serieus nota van te nemen en er alles aan te doen deze overlast te verminderen.

Comments are closed.