Kustlijnvisie van de Dorpsraad

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Deze notitie is op verzoek van de Dorpsraad geschreven door een kleine werkgroep van bewoners uit Muiderberg met diverse achtergronden (groen, watersport).
Ook heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met diverse andere belanghebbenden zoals de plaatselijke winkeliers, agrariërs en watersporters.
Dit document is samengesteld met bedoeling om de mening van zoveel mogelijk Muiderbergers over dit onderwerp weer te geven.

Onderstaand het document.
Kustlijnvisie Dorpsraad