10-04-2019 / Rechtbank in Haarlem doet uitspraak over de rechtszitting inzake Den Ouden Groenrecycling van 6 maart 2019

Hieruit blijkt dat er sprake is van geurhinder veroorzaakt door Den Ouden en de Omgevingsdienst bevoegd is hiertegen handhavend op te treden.

Verder is de Rechtbank het met de Omgevingsdienst eens dat Den Ouden kan worden aangemerkt als zijnde een “onverschillige overtreder, die overtredingen begaat met gevolgen van belang voor de omgeving”.

De uitspraak van de 3-voudige rechtbank is dan ook helder;
- De last onder dwangsom (boete) blijft onverkort gehandhaafd.
- De plaatsing onder verscherpt toezicht is terecht en blijft ook gehandhaafd.

De Vereniging is in het bezit van de volledige schriftelijke rechterlijke uitspraak waarin alle argumenten en overwegingen uitgebreid zijn samengevat.

De Omgevingsdienst dankt de, tijdens de zitting aanwezige bewoners en de bestuursleden van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg, voor hun steun en aanwezigheid bij deze rechtszaak.

Dit heeft zeker bijgedragen in het kunnen overtuigen van de Rechtbank dat er daadwerkelijk sprake is van overlast door de werkzaamheden van Den Ouden.

Comments are closed.