10-06-2019 / UITSLAG ENQUETE NAAR ENERGIETRANSITIE IN MUIDEN EN MUIDERBERG

In de periode tussen 19 april en 12 mei 2019 werden inwoners van Muiderberg en Muiden in de gelegenheid gesteld de enquête over interesse voor de opzet van een energie coöperatie voor Muiden en Muiderberg in te vullen.

Gaarne stellen wij u hierbij nu in kennis van de uitslag van deze enquête. Zie hiervoor in de attachment de uitkomsten op alle vragen in deze enquête.

Verder werd er gedurende de afgelopen openbare bestuursvergadering van 6 juni 2019 een presentatie over dit onderwerp gehouden door Dhr. Miel Janssen van de energie coöperatie WattNu uit Bussum. U zult een verslag van deze presentatie in de komende notulen van deze vergadering terugvinden. In deze notulen zal ook een link worden geplaatst zodat u deze presentatie ook kunt inzien. Onderstaand kunt u vast kennisnemen van de presentatie.

Einduitslag Enquete EnergieCoöperatie 2019 muiden-muiderberg

Tenslotte: Save the date !
Het ligt in de bedoeling een grote aparte bijeenkomst over dit thema in Muiderberg te houden op donderdag 26 september, eenzelfde bijeenkomst wordt al eerder gehouden op dinsdag 24 september in Muiden. Nadere informatie over locaties en de juiste tijden volgt nog.

Comments are closed.