12-06-2019 / HERINNERING participatiebijeenkomsten kustlijnvisie Gooise Meren

Zoals in een eerdere post al bekend gemaakt werd, heeft de gemeente Gooise Meren laten weten, dat het langverwachte participatietraject over bovenstaand onderwerp op 18 juni as. zal worden gestart.
Daarbij nodigt de gemeente alle inwoners en betrokken organisaties uit, hun mening te geven, ideeën en wensen in te brengen, zodat er uiteindelijk een breed door de bevolking gedragen visie wordt ontwikkeld, waarbij alle verschillende aspecten zoals landschap, natuurhistorie, cultuur, recreatie, toerisme, water en havens, verdeeld over twee bijeenkomsten nadrukkelijk aan bod zullen komen. Inmiddels is op de gemeentelijke website meer informatie over de verschillende thema’s die over dit gebied aan de orde zullen komen. Ook zijn er inmiddels kaarten met veel meer informatie van het gebied beschikbaar. Volg hiervoor de volgende URL naar de website van de gemeente;
De Vereniging Dorpsraad Muiderberg zal tijdens deze bijeenkomsten de bevindingen van de door haar ingestelde werkgroep Kustlijnvisie inbrengen. Het bestuur roept daartoe alle inwoners op, vooruitlopend op deze bijeenkomsten eventuele reacties, wensen en/of ideeën zo spoedig mogelijk te sturen naar https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/contact/. Deze reacties zullen worden verzameld en doorgestuurd naar de daarvoor opgerichte werkgroep kustlijnvisie die vooruitlopend op de bijeenkomsten zo snel mogelijk voor overleg bijeen zal komen.
Uiteraard zijn alle inwoners van Muiderberg ook uitgenodigd de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bij te wonen en daar op persoonlijke titel hun ideeën kenbaar te maken.
Voor de aanmelding van uw aanwezigheid bij deze bijeenkomsten, de locaties en de tijden verwijzen we naar eerdere posts over dit onderwerp.

Comments are closed.