14-09-2018 / Geen nieuwe volière op de Brink

Tijdens de druk bezochte openbare bestuursvergadering van 13-09-2018 stonden vele punten op de agenda. Het punt waarover de laatste weken veelvuldig werd gediscussieerd op de plaatselijke sociale media, was het voorstel om de volière op de Brink te laten terugkeren. De polls hierover gaven een beeld van ongeveer evenveel voor- als tegenstanders.
Bij een terugkeer was essentieel het aantal vrijwilligers die de onderhoudstaak op zich wilden nemen. Hierbij werd uitgegaan van 6 personen. Omdat slechts 1 persoon zich hiervoor had aangemeld, ontbrak daardoor het draagvlak. Het bestuur besloot derhalve, unaniem, het voorstel in te trekken.

Comments are closed.