14-12-2018 / De Provincie Noord-Holland beantwoordt vragen naar aanleiding van plannen voor de bouw van strandhuizen op het strand van Muiderberg.

Vanuit de Statenfractie van de PvdA werden op 15 november jl.vragen gesteld over bovenstaande plannen; de vragen en antwoorden (ziebijgevoegd document) laten niets aan duidelijkheid te wensen over….

Beantwoording schriftelijk vragen van PvdA inzake plannen voor bouw strandhuizen op het strand van Muiderberg

De volgende stap is nu van belang: om voor de toekomst een adequate bescherming van de gehele kustlijn van Gooise Meren, Blaricum en Huizen te garanderen, zal de Vereniging Dorpsraad Muiderberg en de Stadsraad Muiden samen met andere belanghebbenden proberen maximale invloed uit te oefenen om tot een zo goed mogelijk bescherming van de gehele kustlijn te komen. De eerste verkennende gesprekken om tot een kustlijnvisie-document te komen waarin de natuurwaarden van de gehele kustlijn stevig zijn verankerd zijn inmiddels al gestart.

Comments are closed.