17-04-2020 / Viering 4 en 5 mei

Het college van Gooise Meren heeft een besluit genomen over de wijze waarop op 4 mei wordt stilgestaan bij de doden van (met name) de Tweede Wereldoorlog. Wij willen u als directbetrokkene en de inwoners graag snel hierover helderheid geven. 

Het besluit van de gemeente, genomen in het kader van de coronacrisis en in lijn met de kabinetsbesluiten is als volgt: 

  • Geen openbare bijeenkomsten, geen herdenkingsbijeenkomsten met speeches, samenzang etc., geen tochten naar monumenten en geen openbare herdenkingen om 20.00 uur met kransleggingen en twee minuten stilte
  • Leden van het college Gooise Meren leggen op 4 mei wel een krans of bloemstuk op zeven plekken in de gemeente: monumenten Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg, Joodse begraafplaats Naarden en Palmpit (heide) Bussum. Dat gebeurt gedurende (verspreid over) de dag, met name in de ochtend en zeker niet om 20.00 uur. De tijden worden niet aangekondigd, collegeleden komen, leggen bloemen, nemen kort moment van stilte in acht en vertrekken weer. Geheel neemt steeds enkele minuten in beslag.
  • Vlag op het gemeentehuis wordt uiteraard halfstok gehangen. Bij de monumenten ook. Burgers worden opgeroepen de vlag thuis halfstok te hangen.  
  • Oproep aan de inwoners om de herdenking vooral om 20.00 uur thuis te volgen op televisie.

Voor deze opzet is gekozen omdat het geen optie is 4 mei compleet af te gelasten. Voor veel mensen heeft herdenken grote waarde, zij zullen zelf wellicht bloemen willen leggen bij de monumenten, ook als de gemeente niets doet. College wil voorkomen is dat zich om acht uur ’s avonds grote groepen mensen verzamelen om toch te herdenken. We weten dat het herdenken diep in de genen zit, uitsluiten dat mensen niet herdenken en niet naar herdenkingsplekken komen kunnen en willen we niet. Maar het zou goed zijn als mensen verspreid over de dag komen, ieder voor zich, niet in groepen en met voldoende afstand. Die boodschap gaan we ook verspreiden. U zou daar als betrokkene ook een rol in kunnen spelen. 

Er zal dus geen openbare centrale bijeenkomst zijn. Men mag wel individueel gedurende de dag een bloemetje leggen bij de herdenkingsmonumenten in Gooise Meren, maar geen groepsvorming, geen speeches en geen minuut stilte. Ook geen stille tochten naar de plekken toe.   

Wat betreft 5 mei geen festiviteiten, geen buurtfeestjes etc., om te voorkomen dat er groepsvorming ontstaat. In de eigen kring van het gezin mag men een feestje houden, maar mensen komen niet bij elkaar. 

College van B&W Gooise Meren 

 

 

Comments are closed.