19-04-2019 / Verslag enquêtes geluidshinder in Muiderberg, maart 2018 en januari 2019

De kwaliteit van onze leefomgeving is een belangrijk onderwerp binnen de Vereniging. Daarbij spelen de veranderingen van de laatste paar jaar, met betrekking tot de werkzaamheden aan de snelwegen, het spoor en de intensivering van het vliegverkeer in de omgeving van ons dorp een belangrijke rol. Om een goed beeld te krijgen van die leefbaarheid en de beleving daarvan bij de inwoners, zijn op verzoek van de leden van de vereniging twee enquêtes op verschillende momenten in het jaar 2018 en 2019 onder alle inwoners van Muiderberg uitgezet. De Werkgroep Licht en Geluid heeft onder leiding van bestuurslid Michiel Koekkoek de resultaten van deze enquêtes inmiddels in bijgaand document samengevat.

De resultaten zijn inmiddels ook voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en alle leden van de raad van Gooise Meren. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg heeft op basis van deze bevindingen het college en de raad daarbij nadrukkelijk verzocht, al het mogelijke te doen om de geconstateerde geluidsoverlast zo veel mogelijk te verminderen.

De volledige resultaten van de twee enquêtes met begeleidend schrijven treft u in bijgaand document aan.

Verslag enquêtes geluidshinder maart 2018 en januari 2019

Inmiddels heeft ook het Muider Nieuws aandacht besteed aan dit item.

https://www.muidernieuws.nl/reader/137403/127311/ik-heb-een-geluidsscherm-in-mijn-tuin-nu-de-rest-van-het-dorp-nog-overlast-geluid-in-muiderberg-blijft-storend-blijkt-uit-enqu-ecirc-te

Comments are closed.