21-11-2018 / Mutaties in het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg

Tot onze spijt hebben onlangs twee bestuursleden van de vereniging aangegeven niet langer meer beschikbaar te zullen zijn.

Het betreft hier de volgende bestuursleden;
Veronica Reijnders
; haar aandachtsgebied betrof externe communicatie via o.a. Facebook, de Website en de schrijvende pers.

Huib Gorter; zijn aandachtsgebied betrof economie, recreatie, toerisme, ondernemers, ZZP'ers.

Het bestuur bedankt beiden voor hun inspanningen die voor de vereniging en alle inwoners werden gedaan.

Completering van het bestuur;
De nu vacant gekomen posities zou het bestuur op termijn gaarne opnieuw willen invullen. Het bestuur nodigt eventueel geïnteresseerde leden van de Vereniging dan ook uit contact met de secretaris op te nemen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

John Haug / secretaris Vereniging Dorpsraad Muiderberg

Comments are closed.