21-3-2019 / Start gemeentelijke visie ‘Aan de Gooise Kust’

Binnenkort start de gemeente Gooise Meren met de participatie voor de visie ‘Aan de Gooise Kust’. Deze visie biedt straks een kader om besluiten te kunnen nemen over de invulling van het kustgebied. Daar horen ook de havens bij. Tot en met de zomer gaan we opvattingen, meningen en ideeën verzamelen. Deze input wordt bij het ontwikkelen van de visie benut. Het streven is dat de gemeenteraad de kustvisie in de tweede helft van 2020 vaststelt.

Kust biedt volop kansen
De kust van Gooise Meren bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Dat biedt volop kansen. In de kustvisie zullen die kansen en bestaande kwaliteiten helder worden omschreven en zal worden aangegeven hoe ze zo goed mogelijk kunnen worden benut. ‘Aan de Gooise Kust’ wordt een richtinggevende beleidsvisie voor de komende 20 jaar: welke ontwikkelingen willen we bevorderen en welke niet? De visie biedt een kader om initiatieven en ideeën voor (een deel van) de kust in samenhang te beoordelen en te toetsen. Op die manier kunnen we voorkomen dat er ingrepen worden gedaan die weinig meerwaarde hebben of ten koste gaan van de samenhang.

Samenwerking met buurgemeenten
Gooise Meren wil graag samen met buurgemeenten komen tot een gezamenlijke visie op het hele kustgebied vanaf Amsterdam tot aan de Stichtse Brug. Want door onderlinge afstemming kunnen regionale én lokale kwaliteiten worden versterkt. We hopen volgende maand te weten of onze buurgemeenten aan een gezamenlijke visie willen meewerken.

Speerpunt
In 2017 heeft onze gemeenteraad de Economische Visie vastgesteld. Daarin staat dat een visie op de kust, inclusief de havens, nodig is om het watertoerisme en de recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls te geven. Dit is ook een speerpunt in het uitvoeringsplan van het college van B&W.

Meer informatie volgt op de website gooisemeren.nl/aandegooisekust

Comments are closed.