23-09-2017 / DORPSRAAD TEGEN OPREKKING GELUIDSNORMEN.

Brief van de Dorpsraad aan Staatssecretaris Dijksma, verzonden op 16 september 2017.

De Vereniging Dorpsraad Muiderberg is tegen iedere oprekking en versoepeling van geluidsnormen zoals in uw brief van 1 september, kenmerk IENM/BSK-2016/116737 wordt voorgesteld. Ons dorp is name door haar ligging door alle soorten van verkeer reeds sterk in de verdrukking gekomen en ondervindt nadrukkelijk toenemende overlast. De gedurende de laatste jaren enorm toegenomen geluidsoverlast op de snelwegen A1 en A6, op het spoor en in de lucht (Schiphol!) vormt nu al een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in onze gemeente Gooise Meren en voor de gezondheid en het welzijn van haar inwoners. Namens de Vereniging met haar 330 leden teken ik dan ook nadrukkelijk protest aan tegen deze gang van zaken.

Comments are closed.