24-11-2018 / Vervolg procedure strandhuisjes

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg is net als alle inwoners zeer ingenomen met resultaat van de inspanningen, die de initiatiefnemers van de enquête Thijn, Marianne en Jos hebben bereikt bij de gemeente Gooise Meren. Het bestuur dankt dan ook de initiatiefnemers en complimenteert hen met het bereikte resultaat.

Ondertussen zijn er ook al via de politieke kanalen aan de provincie Noord-Holland vragen gesteld over  dit voorgenomen project, het betreft hier immers grondgebied van de Provincie Noord-Holland. De verwachting is dat de antwoorden op de gestelde vragen midden december beschikbaar zullen zijn.

Ingekomen schriftelijke vragen

Een verdere, belangrijke stap moet nog worden gezet, de ontwikkeling van de kustlijnvisie voor de gehele gemeente Gooise Meren. Daarbij is, zo stelt de gemeente een belangrijke rol voor participatie door de inwoners weggelegd. De Vereniging Dorpsraad Muiderberg zal daar, gesteund door alle leden met zekerheid een inbreng in hebben. Deze visie moet zodanig worden vastgesteld, dat het bij voorbaat onmogelijk is dat soortgelijke plannen in de toekomst kans van slagen hebben.

 

Comments are closed.