25-06-2020 / Mobiliteitsplan ‘Goed en Veilig op weg in Gooise Meren

Mogelijk bent u op 2 maart 2020 jl tijdens een bijeenkomst in de Rijver betrokken geweest bij een van de participatie momenten voor het Mobiliteitsplan ‘Goed en Veilig op weg in Gooise Meren.  Alle toen opgehaalde gegevens voor Mobiliteitsplan zijn verzameld en het rapport is nu in concept klaar. We vragen u nogmaals met ons mee te denken om het plan te verbeteren. In dit bericht leest u hoe u dat kunt doen. Ook leden van de Vereniging en andere bewoners van muiderberg die in maart 20020 niet op de bijeenkomst in de Rijver aanwezig waren kunnen nu alsnog reageren.

Bijeenkomsten en enquête
Het Mobiliteitsplan ‘Goed en veilig op weg’ is bijna klaar. Velen van u hebben met ons meegedacht. Eind vorig jaar deden 3.000 inwoners mee aan een enquête. Daarna  waren er goedbezochte bijeenkomsten in alle vier kernen van Gooise Meren. Tot en met 2 juli kunt u nog één keer met ons meedenken en op het plan reageren.

Het concept Mobiliteitsplan
De informatie uit de bijeenkomsten en de enquête zijn samen met bestaande onderzoeken en analyses verwerkt in het concept Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan is de  visie op Mobiliteit en Parkeren beschreven voor de komende 20 jaar. Naast dit Mobiliteitsplan is een uitvoeringsprogramma gemaakt, waarin de maatregelen zijn opgenomen om Gooise Meren goed bereikbaar te houden per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.

Waar kunt u op reageren?
U kunt reageren op 2 onderdelen:

  1. Het concept Mobiliteitsplan. Hierin staat de visie op Mobiliteit en Parkeren beschreven voor de komende 20 jaar.

Ø  Reageren? Lees het document en reageer daarop in uw eigen woorden via het reactieformulier.

  1. Vul de enquête in over het uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staan doelen en maatregelen komende 4 jaar. Met als doel Gooise Meren goed bereikbaar te houden per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet. Niet alles kan tegelijkertijd. Daarom horen we graag welke doelen u belangrijk vindt.

Ø  Reageren? Vul de enquête in op gooisemeren.nl/enquete-goedenveiligopweg en geef aan welke maatregelen u het belangrijkst vindt om de mobiliteit te verbeteren.

Vervolg
Uw reactie op de visie en uw waardering via de enquête betrekken we bij het voorstel aan de gemeenteraad. Na de zomer wordt het Mobiliteitsplan en over het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Comments are closed.