Vervolg procedure Den Ouden Groenrecycling

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Wij publiceerden in januari 2020 een ontwerpbesluit met betrekking tot de nieuwe (concept)milieuvergunning Ontwerpbesluit 30-12-2019 voor Den Ouden Groenrecycling, die door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied eind 2019 in de diverse media werd gepubliceerd. Hierop heeft de Vereniging Dorpsraad Muiderberg een zienswijze ingediend.

Namens het bestuur hebben toenmalig bestuurslid Ab Heij en ondergetekende in 2019 diverse gesprekken gevoerd met de Omgevingsdienst. Ons standpunt in deze gesprekken is steeds geweest dat de eisen, die aan de vergunning worden gesteld “strakker” kunnen  worden gedefinieerd met de mogelijkheden binnen de nieuwe EU regelgeving. De Omgevingsdienst heeft hieraan gevolg gegeven door in de vergunning de definities en controlemogelijkheden op de handhaving van de stankoverlast zo streng mogelijk (maar wel binnen de wettelijke kaders) te definiëren. Hierbij zullen o.a richtlijnen met betrekking tot werkzaamheden bij de windrichting een rol spelen. Ook zijn er zgn. geurcirkels gedefinieerd, die de Omgevingsdienst moeten helpen eventuele overlast in deze gebieden nauwkeuriger vast te stellen.

Aangezien de definitieve milieuvergunning ruim 60! pagina’s aan moeilijk begrijpelijke tekst omvat, heb ik de Omgevingsdienst gevraagd om speciaal voor alle bewoners een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen op  papier te zetten.

Bijgaand vindt u deze hier
Samenvatting ambtshalve aanpassing