29-05-2018 / Project: Naarden Buiten de Vesting

Project: Naarden Buiten de Vesting, onderwerp: Naarder Trekvaart 26 mei 2018

In het “Gebiedsprogramma Naarden Buiten de Vesting” (2015), werd door de Provincie Noord-Holland het definitieve plan gelanceerd om de Gooi en Vechtstreek op te waarderen. Het maken een passantenhaven in Naarden en een vaarverbinding van de Vecht naar het Gooimeer zijn onderdelen van dit plan. Voor die verbinding moet een Bypass worden gemaakt van de Naarder Trekvaart via de jachthaven van het Naarder Bos naar het Gooimeer. Volgens de prognose van de provincie zullen jaarlijks ca. 5000 boten gebruik gaan maken van deze passage.

De boten zullen op de vaarroute twee sluizen en minimaal 6 bruggen passeren.  Een onderzoek is nu gestart door de Provincie hoe dit moet worden georganiseerd. Voor Muiderberg kunnen de gevolgen groot zijn, want de vaarroute kruist de Googweg bij de Hakkelaarsbrug, de Amsterdamsestraatweg en de IJsselmeerweg kruisen de Bypass. Vooral de Hakkelaars brug – als belangrijkste toegang tot ons dorp- zal zowel voor weg- als vaarverkeer een obstakel gaan vormen.  De Dorpsraad probeert al enkele jaren om gehoor te krijgen bij de Gemeente Gooise Meren en de Provincie over dit onderwerp. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en adviseren de bewoners van Muiderberg om alert te zijn en gebruik te maken van de inspreek mogelijkheden, die de komende tijd worden aangeboden.

Onderstaand de link naar de betreffende Nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Noord-Holland Naarder Trekvaart

Comments are closed.