30-03-2019/ Vereniging Dorpsraad Muiderberg dient zienswijze in tegen komst biomassacentrale

De komst van een biomassacentrale in Diemen, bijna op de gemeentegrens met Gooise Meren heeft veel “stof” doen opwaaien. Zeker gezien het feit, dat de komst van deze door de NUON te bouwen centrale volkomen onverwacht bekend werd en er op geen enkele wijze vooraf met aangrenzende gemeenten over werd gecommuniceerd. Het bestuur van de Vereniging heeft zich tijdens twee informatieavonden resp. op 11 februari in Diemen en 18 maart in Muiden laten informeren over de mogelijk negatieve gevolgen hiervan voor onze leefomgeving. Mede als gevolg van de verkregen informatie en op verzoek van leden van de Vereniging heeft het bestuur een zienswijze ingediend bij de bevoegde instantie de Provincie Noord-Holland.

De inhoud van deze zienswijze vindt u terug in onderstaand document.

Zienswijze biomassacentrale in Diemen aan provincie 19-3-2019

Tenslotte…inmiddels hebben wij via de pers ook vernomen dat de gemeente Gooise Meren eveneens een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Comments are closed.