30-04-2019 / Vereniging Dorpsraad Muiderberg noteert 500ste lid

Op 27 april jl. heeft het 500ste lid van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg zich aangemeld. Deze nieuwe mijlpaal in het bestaan van de Vereniging werd bereikt door de officiële aanvrage van het lidmaatschap door onze dorpsgenoot Wilma Ruiter. Het bestuur (in dit geval de secretaris) heeft haar dan ook als lid hartelijk welkom geheten en zette deze gebeurtenis luister bij door haar persoonlijk een bloemetje en verdere gelukwensen aan te bieden.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle Muiderbergers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Met het lidmaatschap steunt u de vereniging, waarbij een grote en nog steeds groeiende achterban zeker helpt om een goed gehoor te krijgen bij de vele instanties waarmee het bestuur van de Vereniging Dorpsraad regelmatig overleg pleegt.

Meer informatie over de Vereniging Dorpsraad Muiderberg vindt u op deze website.

Comments are closed.