Algemene ledenvergadering 6 september 2021

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Op bovenvermelde datum werd in de kantine van de SC Muiderberg de, uitgestelde, Algemene ledenvergadering gehouden. Hoewel de opkomst, wellicht mede gezien de strenge Corona maatregelen, niet hoog was, kan worden gesproken over een zeer geslaagde vergadering. De hoofdpunten:

Zoals aangekondigd traden de voorzitter Jur Jonges, penningmeester Nel de Wit en het lid Leon Imandt af. Met algemene stemmen werd Henk Donker gekozen tot nieuwe voorzitter. Voor Leon is nog geen opvolger beschikbaar. Aan de andere kant blijven Jur en Leon gelukkig nog betrokken bij de vereniging om de door hen beheerde projecten af te wikkelen. Het penningmeesterschap van Nel wordt, tijdelijk, overgenomen door onze secretaris John Haug.

Onze nieuwe voorzitter drong erop aan alles in het werk te stellen om tot de noodzakelijke bestuursuitbreiding te komen. Het zou toch te gek zijn als er bij onze, 547, leden niemand zou zijn die zich hiervoor beschikbaar wil stellen.
Kortom, als er geen nieuwe bestuursleden komen, dreigt een opheffing van de Dorpsraad.

Verder werden de bescheiden, zoals de laatste notulen en de financiële verantwoording goedgekeurd.
Bij het laatste item werd nog wel een kanttekening gemaakt. Door ondersteuning van enkele, voor het dorp, belangrijke projecten, werd door deze uitgaven voor 2020 een negatief resultaat geboekt. Maar de  huidige reserves zijn nog ruim voldoende om een vol verenigingsjaar te werken zonder financiële inkomsten. Dit met volledige goedkeuring van de aanwezige leden.

Naast het bovenstaande werd o.a. nog gediscussieerd over de voortgang van de nieuwe riolering, het bomenplan, de reclame uitingen en de slepende procedure met Den Ouden recycling.

In ieder geval geeft het bestuur hier maximale aandacht aan.

Na de vergadering verplaatste de discussie zich van de bestuurstafel naar de bar.

Hier werd nog lang op alle onderwerpen ingegaan.