Algemene ledenvergadering en openbare bestuursvergadering 2 maart 2023

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Onder grote belangstelling, alle stoelen waren bezet, opende de voorzitter de vergadering. Er werd meteen begonnen met de 11 punten van de agenda.
Punten 1 t/m 3 hadden betrekking op de leden.
Als eerste kwam de uitbreiding van het bestuur aan de orde. Er werden 2 nieuwe leden voorgesteld. Leo Dooper als nieuwe penningmeester en Bert Hensbergen als algemeen lid. Beiden werden met algemene stemmen gekozen.

Van links naar rechts: Michiel Koekoek, John Haug, Henk Donker, Leo Dooper, Bert Hensbergen en griffier Fred Kollen.
Foto Harry Mock

De notulen van de Algemene leden vergader van 7 april 2022, alsmede de notulen van de openbare bestuursvergadering van 3 november 2022 werden goedgekeurd. Na het voorlezen van de verklaring van de kascommissie werd de jaarrekening akkoord bevonden.

De verdere punten van de agenda, m.u.v. punt 7 inzake de voorgenomen uitbreiding van de Kerk aan Zee,
werden uitvoerig behandeld. Zoals gewoonlijk worden de notulen, na goedkeuring, in een later stadium gepubliceerd.

Na afloop van de vergadering werd onder het genot van een verfrissing nog gezellig nagepraat.