Bericht van de gemeente Gooise Meren 

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Op verzoek van de gemeente Gooise Meren stuurt het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg u onderstaand bericht ter informatie toe. 
Dat is weliswaar een hele mond vol, maar ook van groot belang, omdat hier de toekomstplannen voor de lange termijn voor alle inwoners van Gooise meren en dus ook Muiderberg zullen worden vastgelegd.  Zoals onderstaand beschreven zijn er verschillende manieren om deze informatie zowel fysiek, als digitaal te bekijken. Van belang is om in de gaten te houden dat u op deze visie een zienswijze (bezwaar) kunt indienen tot en met 1 juni 2022. Meer informatie hoe en tot wie u een zienswijze kunt indienen vindt u in onderstaand attachment.

De gemeente Gooise Meren heeft, in overleg met inwoners (via het inwonerpanel, bijeenkomsten en in gesprek met jongeren), organisaties, ondernemers en verenigingen, een omgevingsvisie gemaakt. Hierin staat hoe we willen dat Gooise Meren er in de toekomst uit ziet en hoe we dat bereiken. Bijvoorbeeld over waar woningen gebouwd worden, hoe we duurzame energie opwekken, hoe we onze gemeente bereikbaar houden en op welke manier we ons bijzondere erfgoed beschermen. Het motto van de omgevingsvisie is dan ook: ‘samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied. De ontwerp-omgevingsvisie is nu klaar en ligt ter inzage.

Inloopavond op 10 mei van 19:00-21:00 uur

De gemeente organiseert een inloopavond waar we u informeren over de ontwerp-omgevingsvisie, de vervolgstappen en waar u eventueel uw zienswijze kunt indienen. Deze inloop vindt plaats op dinsdagavond 10 mei in het gemeentehuis in Bussum. Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zij kunnen u ook meer vertellen over de verschillende onderwerpen uit de omgevingsvisie.

Informatie over de ontwerp-omgevingsvisie en het indienen van een zienswijze

Op onze website https://omgevingsvisie.gooisemeren.nl/ vindt u de ontwerp-omgevingsvisie. Deze bestaat uit verschillende onderdelen: de bestaande kwaliteiten van de gemeente, onze visie en keuzes voor de toekomst, onze aanpak per thema en per deelgebied en de uitvoering. Op onze website leest u ook hoe u een zienswijze kunt indienen. Dat kan tot en met 1 juni 2022.

Inloop omgevingsvisie Dinsdag 10 mei 2022 19.00 – 21.00 uur De bijeenkomst is in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 te Bussum. U hoeft zich niet aan te melden.