Informatieavond op donderdag 2 februari door Omgevingsdienst Noord Zee Kanaal Gebied m.b.t regelmatige stankoverlast afkomstig van Den Ouden Groenrecycling

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Onderstaande informatie werd al eerder via FaceBook verspreid. 

Aangezien een flink aantal leden van de Vereniging social media zoals FaceBook om voor hen moverende redenen niet gebruiken, ontvangt u dit bericht alsnog ook nog via e-mail.

Stankoverlast van Den Ouden Groenrecycling

De stankoverlast, die regelmatig in een deel van ons dorp door Den Ouden Groenrecycling wordt veroorzaakt, is nog steeds een probleem dat nu al vele jaren speelt. Dat dit probleem niet zo gemakkelijk op te lossen is, mag dan ook voor iedereen wel duidelijk zijn.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg heeft aan het overleg met de toezichthouder, de Omgevingsdienst NZKG (NoordZeeKanaalGebied) altijd veel tijd besteed. Verder was een afvaardiging van het bestuur van de Vereniging, (soms samen met inwoners) meermaals aanwezig bij rechtszaken in Haarlem, die hierover werden gevoerd. Ondanks alle inspanningen is het gewenste resultaat, beëindiging van de overlast, helaas nog steeds niet behaald.

Om alle betrokkenen/klagers bij te praten over de huidige situatie en de mogelijk- en onmogelijkheden, die wetgeving en handhaving door de Omgevingsdienst biedt, lijkt het zinvol hierover in Muiderberg een informatiebijeenkomst ter organiseren. Inwoners met klachten kunnen dan samen met medewerkers van de Omgevingsdienst, die het dossier goed kennen en voor de handhaving verantwoordelijk zijn, in Muiderberg in gesprek gaan en uitleg geven.

Inmiddels is besloten deze bijeenkomst op donderdag 2 februari 2023 in de Rijver vanaf 19.30 – 21.00 met een eventuele uitloop naar uiterlijk 21.30 uur uur te organiseren. Aanmelden voor deze bijeenkomst kunt u het beste doen via e-mail; secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl of telefonisch 06-29438548.

N.b. Voor die bewoners die via Facebook al te kennen hebben gegeven aanwezig te willen zijn is aanmelding niet meer nodig.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsraad Muiderberg,

John Haug / secretaris