(nogmaals) DORPSRAAD ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN!!!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Momenteel telt de Dorpsraad nog drie bestuursleden, waarvan een een dubbelfunctie bekleedt.
Deze situatie is niet houdbaar.
ER MOET UITBREIDING KOMEN.

Spreekt het je aan om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Muiderberg? Wil je deel uit maken van een enthousiast team om te werken aan een prettig leefklimaat in ons dorp?

Wordt dan lid van het bestuur van de Dorpsraad. We zoeken vrijwilligers, die zich willen inzetten om de leefbaarheid in het dorp te handhaven of verbeteren. De Vereniging heeft nu 547 leden en vertegenwoordigt daarmee een groot deel van de 1250 huishoudens. Misschien wil je geen bestuurslid worden, maar wil je wel deelnemen aan een werkgroep, of heb je zelf een onderwerp dat meer aandacht in ons dorp behoeft. Elke bijdrage is welkom om het woonklimaat in ons dorp te versterken.  

Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken met het bestuur en loop een paar keer mee voordat je een besluit neemt.

Als je je voelt aangesproken, neem dan contact op met John Haug / secretaris en penningmeester  Vereniging Dorpsraad Muiderberg. Contact