Reanimatie & AED trainingen in Muiderberg en Muiden

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg heeft in nauwe samenwerking met diverse inwoners en de gemeente Gooise Meren* ervoor gezorgd, dat de dekking van AED’s in Muiderberg welke 24/7 bereikbaar zijn, sterk is verbeterd. Het streven blijft, om toch nog minimaal 1 of 2 apparaten toe te voegen voor een werkelijk optimale dekking in alle delen van ons dorp. Daaraan wordt op dit moment nog steeds gewerkt. Daarnaast is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners op adequate wijze met de AED’s kunnen omgaan. 

Hiervoor zijn er zijn Reanimatie & AED trainingen in Muiderberg en Muiden gepland! Na deelname aan deze training volgt de uitreiking van een Europees erkend certificaat. 

Wanneer: Op zaterdagen (ochtend en/of middag) 

U kunt kiezen uit 4 mogelijke data: 

23 april (10-14 uur Muiden)

30 april (9-13 uur Muiderberg)

7 mei (14-18 uur Muiden)

14 mei (9-13 uur Muiderberg)

Waar: In de Rijver in Muiderberg en De Kazerne in Muiden. 

Doe mee! Het kan van levensbelang zijn! 

Meld u meteen aan! Doe dit zowel via onderstaande link èn separaat door middel van een  e-mail bericht aan het bestuur (secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl). Het bestuur van de Vereniging heeft zich tijdens de afgelopen openbare bestuursvergadering van 7-4-2022 bereid verklaard de eerste 9 aanmeldingen te sponsoren. Tijdens deze vergadering meldden zich al 2 leden aan; er zijn zodoende buiten de reguliere aanmeldingen nog 7 gesponsorde plaatsen à € 55,- beschikbaar.

https://shop.rodekruis.nl/ehbo-cursus-reanimatie-aed

* meer informatie over AED’s vindt u op de volgende pagina van de website van de gemeente Gooise meren. https://gooisemeren.nl/mijn-wijk/aed/

Met vriendelijke groet,

Mede namens initiatiefnemers; Jos Glansbeek, Badlaan 32 en Huib ter Haar, Badlaan 36

John Haug/secretaris Vereniging Dorpsraad Muiderberg