30-05-2019 / Start participatiebijeenkomsten kustlijnvisie Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren heeft laten weten, dat het langverwachte participatietraject over bovenstaand onderwerp op 18 juni as. zal worden gestart.
Daarbij nodigt de gemeente alle inwoners uit, hun mening te geven, ideeën en wensen in te brengen, zodat er uiteindelijk een breed door de bevolking gedragen visie wordt ontwikkeld, waarbij alle verschillende aspecten zoals landschap, natuurhistorie, cultuur, recreatie, toerisme, water en havens, verdeeld over twee bijeenkomsten nadrukkelijk aan bod zullen komen.

De Vereniging Dorpsraad Muiderberg zal tijdens deze bijeenkomsten de bevindingen van de door haar ingestelde werkgroep Kustlijnvisie inbrengen. Het bestuur roept daartoe alle inwoners op, vooruitlopend op deze bijeenkomsten eventuele reacties, wensen en/of ideeën zo spoedig mogelijk te sturen. naar https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/contact/. Deze reacties zullen worden verzameld en doorgestuurd naar de daarvoor opgerichte werkgroep kustlijnvisie die vooruitlopend op de bijeenkomsten zo snel mogelijk voor overleg bijeen zal komen.

Uiteraard zijn alle inwoners van Muiderberg ook uitgenodigd de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bij te wonen en daar op persoonlijke titel hun ideeën kenbaar te maken.

Gezien het feit, dat er voor deze bijeenkomsten een grote belangstelling wordt verwacht, raden wij u aan zich zo spoedig mogelijk aan te melden via de aanwezige link in bijgaand document.

Meer informatie over de locaties en tijden van deze twee programmabijeenkomsten vindt u in onderstaand file.

GM_uitnodiging gooise kust

 

Comments are closed.