WattNu vraagt uw mening over Aquathermie/een warmtenet in Muiderberg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Het is inmiddels wel duidelijk, dat nagenoeg alle inwoners in Nederland de komende jaren zullen moeten overschakelen van aardgas naar andere energiebronnen om hun woningen in de toekomst te verwarmen. Lokaal hebben daarbij de gemeenten een trekkende rol gekregen. De gemeente Gooise Meren werkt daarmee samen met het energiecollectief WattNu, teneinde de gestelde doelen voor de omschakeling naar andere energiebronnen te realiseren. WattNu is inmiddels al enige tijd actief in de diverse kernen in onze gemeente om per locatie de beste oplossingen te onderzoeken. Een mogelijkheid die voor de kern Muiderberg interessant lijkt, zou de toepassing van een warmtenet kunnen zijn waarbij via Aquathermie, warmte kan worden onttrokken aan het water van het IJmeer. 

Om te onderzoeken hoe groot de bereidheid is bij de inwoners van Muiderberg om hierover serieus na te denken, hebben de initiatiefnemers achter een mogelijk warmtenet in Muiderberg een “web-based” vragenformulier opgesteld. Hiermee probeert men beter inzicht te krijgen in de bereidheid aan een eventuele deelname en ideeën op te halen die hierover in Muiderberg leven. Een lokaal warmtenet zou in een non-profit coöperatieve vorm kunnen worden opgezet. Daarmee zullen alle deelnemende inwoners deels eigenaar worden en zal er geen afhankelijkheid zijn van de enkele grote bedrijven, die in Nederland de energiemarkt bedienen.

Het vragenformulier dat u anoniem kunt invullen vindt u via de volgende link;

 sprockler.com/energie-muiderberg

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg stelt zich ten aanzien van een keuze voor toekomstige energiebronnen nadrukkelijk neutraal op, maar vindt het wel belangrijk dat inwoners over alle mogelijkheden en initiatieven goed worden geïnformeerd.