Wie vertegenwoordigt vanaf 2024 de belangen van de inwoners met betrekking tot het het openbaar vervoer in Muiderberg in het overlegorgaan ROCOV?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Zoals algemeen bekend is het niveau van het huidig openbaar vervoer voor Muiderberg ondermaats en verdient verbetering en voortdurende aandacht. Om dit te doen is het van belang om goed geïnformeerd te blijven en is het noodzakelijk om zitting te hebben in een belangenorganisatie van burgers, die deze belangen zo goed mogelijk behartigt. De organisatie waar dat gebeurd is het ROCOV NH. Deze naam staat voor Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Noord-Holland. 

Het betreft hier dan de gebiedskamer Gooi & Vechtstreek.

Meer informatie vindt u op de website van deze organisatie;       

De huidige vertegenwoordiger voor Muiderberg en voormalig bestuurslid van de Vereniging Leon Imandt heeft onlangs aangegeven dat hij na een aantal jaren aan het einde van 2023 met deze werkzaamheden zal gaan stoppen. Wie zou deze taak van Leon willen overnemen? De werkzaamheden betreffen het 6 tot 8 maal per jaar bijwonen van een vergadering en het op de hoogte houden van het bestuur de Vereniging m.b.t. nieuwe ontwikkelingen en kansen voor Muiderberg. Wilt u een bijdrage leveren aan zo goed mogelijk vervoer voor Muiderberg neem dan voor meer informatie contact op met;

Leon Imandt rechtstreeks; gsm 06-45089206 

of met 

John Haug/secretaris van de Vereniging Dorpsraad gsm 06-29438548 of via email secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl