Zomerreces Dorpsraad Muiderberg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

In tegenstelling met wat de titel doet vermoeden, kent de Dorpsraad geen zomerreces. Met dien verstande dat er geen openbare bestuursvergaderingen zijn. De eerste staat gepland voor 1 september 2022. Aan de andere kant blijven zaken die aandacht behoeven gewoon behandeld worden. Het belangrijkste punt hierbij is de bestuurssamenstelling. Zoals u in de Dorpspraat mei/juni 2022, pagina 8, heeft kunnen lezen, is het voortbestaan van de vereniging afhankelijk van de toetreding van nieuwe bestuursleden.
Als dit niet lukt, zal het bestuur bij algemene vergadering van november 2022 het voorstel doen de vereniging op te heffen.
Dit zou een grote aderlating voor ons prachtige dorp betekenen. Wellicht wilt u dit meenemen en over nadenken tijdens uw, welverdiende, zomervakantie.
In ieder geval wenst het bestuur u een ontspannen en geweldige vakantie.