Algemene ledenvergadering 7-03-2019

Aanvang 19.30 uur in de Rijver.

de-rijver

In deze vergadering worden het beleid en de financiën besproken.

Alle bescheiden zijn inmiddels naar de leden verzonden.