Besloten bestuursvergadering 3-10-2019

De vergadering is dus niet toegankelijk voor leden.
Deze vergadervorm is gekozen om elkaar te informeren en te brainstormen over verschillende zaken. Van deze vergaderingen wordt alleen een actielijst gemaakt.