Vorderingen WhatsApp groepen.
Er zijn inmiddels sinds eind augustus 2017 met 2 WhatsApp buurtpreventiegroepen in Muiderberg gestart. Inmiddels ziet de deelname er als volgt uit;

– Groep 1 met 39 deelnemers, omvat Centrum, oudere gedeelte van het dorp alsmede buurtschap de Hakkelaar. Voor deze groep wordt verder nog een beheerder gezocht die in dit gebied woonachtig is.

– Groep 2, met 37 deelnemers, Buitendijke omvat het gedeelte omsloten door de dijk en de IJsselmeerweg. Voor deze groep is inmiddels een beheerder aangesteld;  Robin de Vries / GSM 06-14114147  e-mail:  de_vriesrobin@hotmail.com

Verder heeft de gemeente Gooise Meren eind vorig jaar ons verzoek, om de bekende waarschuwingsbordjes te plaatsen gehonoreerd. Eind november 2017 werden er 6 stuks, op strategische plekken geplaatst en in het bijzijn van wethouder Marleen Sanderse officieel onthuld.

Naast deze twee groepen bestaat er al langer een groep, welke reeds eerder actief was nabij de kruising van de Gerard Doulaan en de Vincent van Goghlaan, dit alleen ter informatie

Het streven is erop gericht, dat elke groep bestaat uit ongeveer 50 deelnemers. Naarmate er nog meer deelnemers bijkomen kunnen mogelijk groepen, die te groot worden later nog verder worden opgesplitst.
Indien bij U nog meer inwoners bekend zijn, die aan dit initiatief wensen deel te nemen kunnen zij zich voor deelname opgeven via https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/meldingen/
Voor aanmelding kan gebruik worden gemaakt van ons contact formulier.
Geeft u bij het bericht alleen: WhatsApp aan.
Contact

Onder aan deze pagina vindt u diverse relevante documenten*.

Historie oprichting WhatsApp groepen.

Verslag informatie buurtpreventie gehouden 16-02-2017 in De Rijver.

John Haug heet alle aanwezige leden en niet-leden welkom. Doel van de avond is het verschaffen van informatie, die voor het opzetten van buurtpreventie WhatsApp groepen van belang is, alsmede het inventariseren welke/hoeveel inwoners hun bijdrage aan deze groepen willen leveren. Hij benadrukt dat het opzetten van WhatsApp groepen door de dorpsraad op verzoek van veel leden wordt geïnitieerd, maar dat de organisatie en het beheer in de toekomst daarvan geen specifieke taak van de dorpsraad zullen zijn.

De informatie is opgebouwd rondom een presentatie, welke ook wordt gebruikt voor het opzetten van WhatsApp groepen in andere buurten in de gemeente. Tevens wordt er een YouTube video vertoond, waarin de manier van werken in de praktijk duidelijk wordt weergegeven.

Jordi van Dijk, medewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Gooise Meren, geeft een toelichting over het doel van WhatsApp groepen, de organisatie eromheen en regels voor juist gebruik volgens de SAAR-methode. Een WhatsApp groep heeft een beheerder en kan technisch maximaal uit 256 personen bestaan. Praktischer is het echter om dit tot 25 tot 50 personen per groep te begrenzen. Voor Muiderberg zal gezien de grootte een indeling in drie à vier groepen waarschijnlijk toereikend zijn. Verder worden de resultaten landelijk en lokaal toegelicht en volgen er een aantal wat meer algemene preventietips om criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. Ook worden er in de presentatie een paar handige links naar websites getoond, waar nuttige preventietips voor verbetering van veiligheid worden getoond.

Efred Kool, wijkagent, verzorgt het tweede deel van de presentatie en gaat in op het thema observeren en signaleren. Deelnemers van een buurtpreventie WhatsApp groep vormen de “ogen en oren” voor de politie in hun wijk, waarbij het herkennen en omgaan met afwijkend gedrag van groot belang is.

Enkele feiten;

  • 9 van de 10 inbraken zijn ‘gelegenheidsacties’;
  • 9 van de 10 huizen zijn gekozen omdat het een gemakkelijk doelwit is en weinig aan preventie is gedaan;
  • de maximale tijdsduur van een gemiddelde inbraak is drie minuten;
  • 85% van alle inbraken in Muiderberg wordt niet gepleegd door lokale daders.

Verder wordt duidelijk gemaakt welke stappen men zou moeten ondernemen als afwijkend gedrag wordt waargenomen. Ook observatietips waar men met name op moet letten worden uitvoerig doorgenomen, alsmede de beste wijze van registreren. Tenslotte worden ook de diverse telefoonnummers om contact op te nemen met de politie, uitgebreid besproken.

Het grootste gedeelte van deze mondelinge informatie treft u aan op bijgevoegde PDF documenten*.

De avond wordt afgesloten met de beantwoording van vragen omtrent de misdaadcijfers in Muiderberg.

Efred Kool meldt dat er in 2016 sprake was van 13 incidenten (woninginbraak, poging tot woninginbraak), 9 auto-inbraken en 6 vernielingen In 2017 (tot 16-2-2017) stond de teller op 3 incidenten. Het criminaliteitscijfer in Muiderberg ligt duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Ongeveer 7-8% van alle incidenten wordt opgelost met aanhouding van daders en (waar mogelijk) teruggave van buit.

Opmerkelijk was ten slotte de melding van Jordi van Dijk, dat de criminaliteitscijfers in wijken waar een actieve buurtpreventie WhatsApp groep actief is, ongeveer 50% lager is dan in andere wijken (breed onderzoek gedaan door de Universiteit van Tilburg)

*documenten
WhatsApp- Buurtpreventie Muiderberg
Huisregels WhatsApp
Wat is verdacht gedrag
Stop heling
Politiekeurmerk veilig wonen