Openbare bestuursvergadering 02-04-2020

De vergadering wordt gehouden in de Rijver, Nienhuis Ruyskade 26
1399 HH Muiderberg

Aanvang 19.30 uur

Wij raden u aan altijd even te checken of de aangekondigde vergadering doorgaat. Dit wordt vermeld op de homepage van deze website.

De agenda of informatie is ongeveer een week voor tijd  beschikbaar.

Algemeen: Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen maximaal om 22.30 uur.

Thema bijeenkomsten: de avonden beginnen om 19.30 uur met een openbare bestuursvergadering, waarin  actuele onderwerpen worden besproken en wordt gerapporteerd over verschillende lopende zaken. Van dit gedeelte van de vergadering wordt een verslag gemaakt.

Vanaf 20.30 worden de  thema’s besproken tot maximaal 22.30 uur. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om inwoners te informeren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Openbare bestuursvergaderingen : het bestuur vergadert in aanwezigheid van de leden; de leden kunnen daaraan bijdragen leveren door aandragen van ideeën of stellen van vragen. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Besloten bestuursvergaderingen: worden gehouden om elkaar te informeren en te brainstormen over verschillende zaken. Van deze vergaderingen wordt alleen een actielijst gemaakt.