Gezien de huidige bijzondere omstandigheden en in lijn met de aanbevelingen van de officiële instanties heeft het bestuur besloten de voor 2 april aangekondigde vergadering niet door te laten gaan.
Zodra het bestuur van deze instanties de verzekering heeft gekregen, dat de samenkomst van grote groepen inwoners weer verantwoord is, zullen wij u over een nieuwe vergaderdatum berichten.
Tenslotte wenst het bestuur alle leden veel sterkte in deze bijzondere omstandigheden !