Openbare bestuursvergadering 6-12-2018

De vergadering wordt gehouden in de Rijver, Nienhuis Ruyskade 26
1399 HH Muiderberg
Let op het vervroegde tijdstip!

Het inloop halfuurtje is komen te vervallen, in plaats daarvan begint de vergadering daarmede dus vroeger. In deze gewijzigde opzet zullen wij het eerste uur gebruiken voor formele zaken zoals die in elke vereniging moeten worden afgehandeld; notulen, ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen vanuit het bestuur. Daarna is het de bedoeling dat een van tevoren aangekondigd specifiek thema uitgebreid zal worden besproken. In dit geval zal op deze avond het groenbeheer/groenbeleid speciale aandacht krijgen, eerder berichtten wij U via FaceBook al hierover als volgt;

Thema-avond groenvoorziening/onderhoud in Muiderberg

Wilt u ook graag weten waarom de rietlanden nu gedeeltelijk zijn gemaaid en waarom de wilgenboompjes er nog staan? Of waarom de dijken later gemaaid worden dan vroeger het geval was? Kom dan naar de volgende vergadering van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg op 6 december aanstaande.

Medewerkers van de gemeente Gooise Meren zullen uiteenzetten vanuit welke uitgangspunten het beheer en onderhoud verzorgd wordt en hoe dit in de visie op groen in de gemeente is weergegeven. Vervolgens wordt verteld tot welke plannen en projecten dit leidt voor Muiderberg en hoe het beheer en onderhoud van het groen georganiseerd is.

Graag hoort de gemeente ook de mening van alle inwoners en verder komt aan de orde wat wij als inwoners kunnen bijdragen aan het zo groen mogelijk houden van ons dorp. De stichting Groen Muiderberg zal waar nodig voor aanvullend commentaar zorgen.
Het programma zal er zodoende als volgt uitzien;

Donderdag 6 december 
19.30 – 20.30 uur: Formele deel (bespreking notulen, mededelingen etc.)

20.30 – 22.30 uur: Thema: Groenbeleid- en beheer

Aanvang 19.30 uur

Wij raden u aan altijd even te checken of de aangekondigde vergadering doorgaat. Dit wordt vermeld op de homepage van deze website.

De agenda is ongeveer een week voor tijd  beschikbaar.

Agenda vergadering 6-12-2018