Dorpsraad Muiderberg stelt ‘top tien’ van ondeugdelijke verkeersdrempels op

Muiderberg,9  december 2016. Veel van de ruim dertig verkeersdrempels in Muiderberg deugen niet. Tot deze conclusie komt een team van vrijwilligers, dat op verzoek van de dorpsraad een groot aantal drempels heeft nagemeten. Dit heeft geresulteerd in een lijst van tien meest in het oog springende verkeersdrempels en -plateaus, die niet aan de daarvoor geldende normen voldoen. Als maatstaf is de richtlijn gehanteerd van het CROW*). Dat deze drempels en plateaus niet (meer) aan deze richtlijn voldoen, komt omdat ze niet conform deze richtlijn zijn aangelegd, c.q. in de loop der jaren zijn verzakt of niet zijn onderhouden. Hierdoor is de hellingshoek veranderd en is het hoogteverschil groter geworden dan  8 of 12 cm, zoals in de richtlijn wordt aanbevolen.

In een brief aan het gemeentebestuur van Gooise Meren stelt de dorpsraad dat zij beseft, dat niet alle drempels en verkeersplateaus, die niet aan de eisen voldoen, direct kunnen worden aangepast. Maar van de ‘top tien’ wordt gezegd, dat deze op zo kort mogelijke termijn dienen te worden aangepast om schade aan motorvoertuigen en ongevallen met bijvoorbeeld fietsers te voorkomen. Ook auto’s met een caravan kunnen deze drempels vaak niet nemen en moeten omrijden om op hun bestemming te komen. Verder geeft een en ander veel overlast voor de bewoners door extra trillingen, vooral als de woningen in de nabijheid van drempels staan.

Verder adviseert de dorpsraad het gemeentebestuur na te gaan of alle drempels nog wel noodzakelijk  zijn. Mogelijk kunnen deze dan vervallen c.q. op een andere locatie worden aangelegd. Ook kan dan gekeken worden naar andere vormen van verkeersbelemmerende maatregelen, waarbij wordt gedacht aan verkeersdruppels, verkeersdrempels met vrije passages voor fietsers of asverlegging.

“Top tien” van slechte drempels :

  1. Badlaan ter hoogte van nr. 33
  2. Tesselschadelaan ter hoogte van nr. 21
  3. Pieter de Hooghlaan ter hoogte van nr. 24
  4. Googweg ter hoogte van nr. 1
  5. Nienhuis Ruyskade ter hoogte van nr. 26 (de Rijver).
  6. Nienhuis Ruyskade ter hoogte van nr. 18.
  7. Kruising Gerard Doulaan – Pieter de Hooghlaan (verkeersplateau).
  8. Nienhuis Ruyskade ter hoogte van entree IJsselmeerweg.
  9. Flevolaan ter hoogte van nr. 2
  10. Flevolaan ter hoogte van nr. 5

 In dit overzicht zijn de drempels in de Eikenlaan buiten beschouwing gelaten. Deze zullen volgens plan in de totale reconstructie van deze weg volgend jaar in ieder geval worden meegenomen.

 *) Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw.

Foto 1: Rob van Dijk (links) en Ab Heij in de weer met meetlat en waterpas
drempels-opmeten-1

Foto 2: Deze drempel bij de entree van het dorp vanaf de IJsselmeerweg/Nienhuis Ruyskade voldoet ook niet aan de normen. Vanaf links John Haug, Ab Heij en Rob van Dijk
drempels-opmeten-2

——————-

 Contact voor de pers:

Harry Mock, voorzitter dorpsraad. Telefoon: 06 54220607.
Ab Hey, bestuurslid dorpsraad (verkeersdeskundige) Telefoon: 06 53510010