Toen Muiden en Muiderberg nog één gemeente vormden, werden vrijwilligers jaarlijks geëerd met de Muider Roemer. Nu beide kernen onderdeel zijn geworden van de gemeente Gooise Meren, deed zich een goede mogelijkheid voor ons dorp met een eigen vrijwilligersprijs te profileren. Deze prijs hebben we de Muiderbergse Echo genoemd. Een echo weerkaatst geluid. Met de prijs weerkaatsen wij de boodschap, dat de inwoners blij mogen zijn met vrijwilligers, die zich inzetten voor de gemeenschap.
De vrijwilliger van het jaar ontvangt een giclée (een hoogwaardige reproductie) van een schilderij van het Echobos en de Echomuur. Het is gemaakt door de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden. Het origineel wordt op een geschikt moment geschonken aan de gemeente Gooise Meren.

UITREIKING VAN DE PRIJZEN

Prijs 2016

De vrijwilligersprijs 2016 van de Dorpsraad Muiderberg –  de ‘Muiderbergse Echo’ – is  toegekend aan
René Wolhoff voor zijn jarenlange inzet voor de plaatselijke hockeyclub en het muziekfestijn Swing op de Brink. Dit is bekend gemaakt tijdens de eerste Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, die ruim een jaar geleden werd opgericht. De prijs, een reproductie van het schilderij ‘Echomuur Muiderberg’ van de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden, werd in dorpscentrum De Rijver uitgereikt door wijkwethouder Gerben Struik van de gemeente Gooise Meren. De winnaar kon wegens persoonlijke omstandigheden de prijs niet zelf in ontvangst nemen.

René Wolhoff heeft destijds bij de mixed hockeyclub geholpen bij de aanleg van de verlichting op de toegangspaden naar het veld. Verder was hij gedurende enkele jaren een stimulerende en inspirerende coach van een jongensteam en lid van de Wakefieldcommissie, het jaarlijkse, succesvolle uitwisselingprogramma tussen de jeugd van MHC Muiderberg en dat van de Engelse hockeyclub Wakefield.  ‘Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem’ wordt gezegd. Iemand noemde hem eerbiedig de ‘hulpkoster’.

Bij Swing op de Brink zorgde de winnaar zeker tien jaar voor alles op het gebied van elektra, water en brandpreventie. Overal op de Brink kwamen een maal per jaar elektra-aftappunten en waterkraantjes. Bij mogelijke brandhaarden werden heel secuur schuimblussers geplaatst.  Ook bij Swing deed hij meer dan alleen zijn core business (elektra). In totaliteit heeft hij zich zo’n  twintig jaar belangeloos ingezet voor de Muiderbergse gemeenschap.


Op de foto: Wethouder Gerben Struik met de vrijwilligersprijs, een reproductie van het schilderij Echomuur Muiderberg van de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden. De prijs zal bij  René Wolhoff worden thuis bezorgd. Links van de wethouder drie leden van de selectiecommissie, v.l.n.r. Annette Schouten, Hette Zijlstra en Celeste Duyts. Geheel rechts dorpsraadvoorzitter Harry Mock.

René Wolhoff was zeer verguld met zijn prijs.

Prijs 2017

Burgemeester ter Heegde maakte de vrijwilligersprijs 2017 bekend. Deze werd uitgereikt aan
links Dineke Tanis en rechts Bep Oudshoorn.

De Burgemeester leest het rapport voor.
Uitreiking van de prijs.

Prijs 2018. Vanaf heden via de gemeente Gooise Meren.

Door wethouder Barbara Boudewijnse en burgemeester Han ter Heegde werd de eerste van vier vrijwilligersprijzen van Gooise Meren uitgereikt. De Muiderbergse Echo was volkomen verdiend voor Magda de Boer, die zich al jarenlang inzet voor Kerk aan Zee, en dan met name als gastvrouw voor Coffee to Stay. Elke maand kijken zo’n 40 bezoekers, veelal ouderen, uit naar deze bijeenkomst met koffie en taart. Vrijwilligers als Magda zijn onmisbaar in onze samenleving en in een hechte gemeenschap als Muiderberg.
We moeten ze koesteren.

Magda de Boer met haar prijs.

Prijs 2019.

Alvorens wethouder Geert-Jan Hendriks begon met de uitreiking blikte hij nog terug op het afgelopen jaar en de communicatie met de Dorpsraad. Deze werd als heel positief ervaren. Hierna was het echt tijd om de prijswinnaar bekend te maken: Bep Vos. Als vrijwilliger van de Mixed Hockeyclub Muiderberg is hij van onschatbare waarde. Kort samen gevat, hij is van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aanwezig om de meest uiteenlopende klussen te doen.

De wethouder overhandigde hem de oorkonde en het schilderij van de Echomuur.

Bep Vos met oorkonde en schilderij.