Enquêtes

Enquêtes vereniging Dorpsraad Muiderberg

In maart 2018 werd de eerste grote online enquête gehouden.
Het betrof een onderzoek van de ervaringen met geluidshinder.

Het volledige verslag vindt u onderstaand.
Verslag enquete maart 2018