Iedere wijk in onze gemeente heeft verschillende aanspreekpunten.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar “Mijn Wijk”.
https://gooisemeren.nl/mijn-wijk/

Langs deze weg informeren wij u graag over de werkzaamheden van de wijkadviseur en de wijkwethouder voor Muiderberg.

Wijkadviseur

Heeft u vragen of ideeën over de leefbaarheid in uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkadviseur. De wijkadviseur is uw aanspreekpunt bij de gemeente. Plannen van de buurtplatforms gaan ook via de wijkadviseurs. Uw wijkadviseur zorgt dat de juiste persoon van de gemeente uw vraag, initiatief of plan oppakt. Via de wijkadviseur krijgt u antwoord op uw vragen of hoort u wat er met uw initiatief of plan gebeurt. Gemeente Gooise Meren heeft 4 wijkadviseurs, zij gaan ieder over een deel van de wijken.

De wijkadviseur voor Muiderberg is mevrouw Corrie Wiegmans. Telefoon: 06-25688401
Naast het bovenvermelde telefonisch contact is zij ook bereikbaar via e-mail. c.wiegmans@gooisemeren.nl

Wijkwethouder

De wijkwethouder is het aanspreekpunt voor uw wijk, namens het gemeentebestuur. Wijkwethouders trekken samen met u de wijk in tijdens een wijkschouw en zijn aanwezig bij evenementen of andere gebeurtenissen in uw wijk. Spreek uw wijkwethouder aan als u iets bijzonders in uw wijk of buurt wilt laten zien of als u een idee heeft om een en ander soepeler te laten verlopen in uw wijk. De 5 wethouders gaan ieder over 3 of 4 wijken in Gooise Meren. De wijkwethouders werken nauw samen met de wijkadviseurs.

De wijkwethouder voor Muiderberg is de heer

Hugo Bellaart

Contact met hem opnemen kan via het Bestuurssecretariaat Gooise Meren telefoon035-2070467 of via e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Verdere contacten

Tevens is het bestuur betrokken bij verschillende overlegorganen en werkgroepen van de gemeente.