Vergaderschema 2019-2020

De vergaderingen worden gehouden in dorpscentrum de Rijver en beginnen om 19.30 uur.

6 februari 2020   Besloten bestuursvergadering
5 maart 2020 Besloten bestuursvergadering
21 maart 2020 Parasolsessie
2 april 2020 Openbare bestuursvergadering
18 april 2020 Parasolsessie
14 mei 2020 Besloten bestuursvergadering
23 mei 2020  Parasolsessie

 
Algemeen:
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur.

Thema bijeenkomsten:
de avonden beginnen om 19.30 uur met een openbare bestuursvergadering, waarin  actuele onderwerpen worden besproken en wordt gerapporteerd over verschillende lopende zaken zoals bijvoorbeeld de Kustlijn visie en de Energie Transitie. Van dit gedeelte van de vergadering wordt een verslag gemaakt.

Vanaf 20.30 worden de  thema’s besproken tot uiterlijk 22.30 uur. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om inwoners te informeren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Openbare bestuursvergaderingen :
het bestuur vergadert in aanwezigheid van de leden; de leden kunnen daaraan bijdragen leveren door aandragen van ideeën of stellen van vragen. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Besloten bestuursvergaderingen:
worden gehouden om elkaar te informeren en te brainstormen over verschillende zaken. Van deze vergaderingen wordt alleen een actielijst gemaakt.

Wij raden u aan altijd even te checken of de aangekondigde vergadering of thema-avond doorgaat. Dit wordt vermeld op de homepage van deze website. Leden van de vereniging krijgen de agenda en de bijbehorende stukken enkele dagen voorafgaande aan de vergadering toegezonden.

Onder de kalender kunt u, voor meer informatie, klikken op de bedoelde vergadering.