Donderdag 7 maart                      algemene ledenvergadering
Donderdag 16 mei                        openbare bestuursvergadering 
      
            
                      

Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Thema bijeenkomsten:
Vanaf 20.30 worden de  thema’s besproken tot uiterlijk 22.30 uur. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om inwoners te informeren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Openbare bestuursvergaderingen :
Het bestuur vergadert in aanwezigheid van de leden; de leden kunnen daaraan bijdragen leveren door aandragen van ideeën of stellen van vragen. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Besloten bestuursvergaderingen:
worden gehouden om elkaar te informeren en te brainstormen over verschillende zaken. Van deze vergaderingen wordt alleen een actielijst gemaakt.

Wij raden u aan altijd even te checken of de aangekondigde vergadering of thema-avond doorgaat. Dit wordt vermeld op de homepage van deze website. Leden van de vereniging krijgen de agenda en de bijbehorende stukken enkele dagen voorafgaande aan de vergadering toegezonden.

Onder de kalender kunt u, voor meer informatie, klikken op de bedoelde vergadering.