Klachtenlijnen

Onderstaand enkele adressen voor het melden van klachten.

Voor klachten over stank van Den Ouden Groenrecycling B.V.
Locatie Naarden
Naarderstraat 6
1399 VR Muiderberg

In eerste instantie: Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied.
088-5670200

Een klacht kan ook direct bij het bedrijf worden gemeld.
0294-270059
hetgooi@denoudengroep.com

Hoewel telefonisch de voorkeur heeft, kan de klacht ook schriftelijk worden ingediend bij Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied.
Klachtenlijn Omgevingsdienst Noordzeekaneaalgebied

==========================================


Klacht over vliegtuiglawaai; Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
Postcodelocatie: 03-14
Tel: 020 6015555

Web adres voor het indienen van klachten; let op ! Wel eerst eenmalig een bezoekersaccount aanmaken, aanbevolen wordt dit  reeds van te voren te doen.

http://www.bezoekbas.nl

UPDATE

Voor hen die zijn aangemeld bij de website.

Onderwerp: Uw persoonsgegevens bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Beste heer/mevrouw,
U ontvangt deze e-mail omdat u zich eerder heeft aangemeld bij BAS –
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Wij zijn gewezen op een kwetsbaarheid
van onze website www.bezoekbas.nl en het bijbehorende
registratiesysteem voor meldingen. Wij hebben direct het registratiesysteem
offline gehaald en de mogelijkheid tot inloggen geblokkeerd.
Wij werden op het beveiligingsrisico gewezen via een zogenoemde
‘responsible disclosure melding’. Dat is een manier waarop iemand een
kwetsbaarheid in IT-systemen kan melden.
Uw gegevens
Omdat u bij ons geregistreerd staat, staan de door u ingevulde persoonlijke
gegevens, waaronder een e-mailadres en/of wachtwoord, bij ons
geregistreerd. De wachtwoorden waren versleuteld opgeslagen, maar
helaas vallen kwetsbaarheden toch niet uit te sluiten. Ondanks dat wij geen
aanwijzingen hebben dat er gegevens zijn onttrokken uit onze databases,
bieden wij onze excuses aan voor de ontstane situatie.
Welke gevolgen heeft dit voor u?
Mocht u een wachtwoord gebruikt hebben op de BAS-website, dan
adviseren wij u dit wachtwoord niet meer te gebruiken. Dit kan betekenen
dat u voor andere online diensten uw wachtwoord moet wijzigen.
Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wij betreuren het dat uw gegevens kwetsbaar zijn geweest en we doen er
alles aan om de mogelijke gevolgen te beperken. Wij hebben van deze
situatie melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en na
afstemming met hen sturen wij u en anderen dit bericht.

Heeft u vragen?
Mocht u na het lezen van deze e-mail nog vragen hebben aan BAS, dan
kunt u contact met ons opnemen via info@mailbas.nl of bel 020-6015555
(dagelijks van 09:00 tot 17:00 uur). Ondanks dat het registratiesysteem op
de website buiten gebruik is, blijft het mogelijk een melding te maken over
geluidsoverlast. U kunt hiervoor het genoemde e-mailadres en
telefoonnummer gebruiken. In nauw overleg tussen BAS, LVNL en Schiphol
is de belangrijkste informatie van de BAS-website momenteel te vinden op
https://www.schiphol.nl/bezoekbas.

Raadpleeg voor het laatste nieuws: www.bezoekbas.nl

Met vriendelijke groet,
Sandro Broeke
Manager Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

==========================================


Voor klachten gemeente Gooise Meren

https://gooisemeren.nl/melden-bij-de-gemeente/

==========================================