Nieuws en aankondigingen.  
Klik op de berichten voor details, bijlage(n) en de AGENDA


Gezien de huidige Corona pandemie zal het duidelijk dat er voorlopig geen (openbare) bijeenkomsten meer zullen plaats vinden.
Desondanks gaat het bestuur zoveel mogelijk door met het behartigen van de belangen van onze inwoners. De ontwikkelingen kunt u, zoals gewoonlijk, volgen op deze website en op de Facebook pagina's.
Omdat onze vereniging volgens de statuten verplicht is jaarlijks een algemene ledenvergadering te houden heeft het bestuur hieraan gevolg gegeven.
Onder strikte naleving van de corona voorschriften heeft de vergadering plaatsgevonden op 10-09-2020 in de kantine van SC Muiderberg.

 

 • 18-09-2020 / OPENSTELLING NOMINATIE VRIJWILLIGERSPRIJS “DE MUIDERBERGSE ECHO” 2020
  0
  U kunt weer iemand uit Muiderberg nomineren voor de vrijwilligersprijs van 2020.  Kent u iemand die zich zeer intensief, vrijwillig en belangeloos heeft ingezet voor anderen, bijvoorbeeld als vrijwilliger in de sport, op school, in de buurt of bij een vereniging of stichting? En vindt u dat hij of zij waardering verdient voor deze inzet?…
 • 10-09-2020 / Boekje monumenten Muiderberg nu beschikbaar.
  0
 • 02-09-2020 / Startbijeenkomst project ‘Muiderberg’s monumenten op de kaart gezet – Welke ontbreken?’
  0
  Zaterdag 12 september 10:30-12:00 uur. Bijeenkomst in de Kerk aan Zee waar wethouder A. Luijten, portefeuillehouder cultuur van de Gemeente Gooise Meren het startsein zal geven voor dit project. Met dit unieke project opgezet samen met de werkgroep monumenten van de Dorpsraad, stelt de gemeente Gooise Meren inwoners van Muiderberg in de gelegenheid…
 • 19-08-2020 / Open Monumentendag zaterdag 12 en zondag 13 september
  0
  De werkgroep monumenten werd op verzoek van de gemeente Gooise Meren door de Vereniging Dorpsraad Muiderberg opgericht teneinde de (mogelijke) monumenten in Muiderberg te inventariseren. Voor de voorbereiding en uitvoering van een activiteit door deze werkgroep op de Open Monumentendag zaterdag 12 en zondag 13 september zoeken wij enkele vrijwilligers, die op die…
 • 19-08-2020 / Voorzieningen stranden Muiderberg en Naarderbos
  0
  Naar aanleiding van onze brief mochten wij onderstaand bericht op ons verzoek aan de gemeente ontvangen: Beste Jur Jongens, De Vereniging Dorpsraad Muiderberg heeft afgelopen week een brief aan de gemeente gestuurd over o.a. de situatie op het strandje bij het Naarderbos. Vanuit Beheer openbare ruimte heeft de Dorpsraad daar inmiddels ook een reactie…
 • 19-08-2020 / Reactie Gemeente overlast wielrenners
  0
  Naar aanleiding van bovenstaande problematiek, die de afgelopen maanden veel in het nieuws was, is op 25 juni jl zowel in Muiderberg als in Muiden in het bijzijn van vertegenwoordigers van de dorpsraad Muiderberg en de stadsraad Muiden de situatie door (verkeers)wethouder Nico Schimmel, verkeersdeskundigen van de gemeente en wijkadviseurs ter plaatse uitgebreid…
 • 02-07-2020 Ledeninitiatief
  0
  Naar aanleiding van de lopende gemeentelijke projecten die voor de inwoners van Muiderberg van groot belang zijn, hebben enkele leden van de Dorpsraad het volgende initiatief genomen. Zij hebben een video gemaakt waarin zij willekeurige inwoners vragen hebben voorgelegd om hun mening over de ontwikkelingen te peilen. Het bestuur van de Dorpsraad heeft…
 • 26-06-2020 / Vervolg procedure Den Ouden Groenrecycling
  0
  Wij publiceerden in januari 2020 een ontwerpbesluit met betrekking tot de nieuwe (concept)milieuvergunning Ontwerpbesluit 30-12-2019 voor Den Ouden Groenrecycling, die door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied eind 2019 in de diverse media werd gepubliceerd. Hierop heeft de Vereniging Dorpsraad Muiderberg een zienswijze ingediend. Namens het bestuur hebben toenmalig bestuurslid Ab Heij en ondergetekende in 2019…
 • 23-06-2020 / De onderzoeksrapporten naar geluidshinder A1 en A6 in Muiderberg zijn gereed
  0
  In de afgelopen jaren werden er grote verbouwingswerkzaamheden door Rijkswaterstaat in het kader van het SAAOne project uitgevoerd aan de ons omringende snelwegen A1 en A6. De snelwegen werden enigszins verlegd en flink verbreed, teneinde de wegcapaciteit te vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren. Als gevolg daarvan moesten er op diverse locaties…
 • 28-05-2020 / Presentatie Dorpspraat mei 2020 – 4de editie
  0
  Het bestuur presenteert met genoegen de  4de, editie van onze Dorpspraat. Deze is op 28 en 29 mei huis aan huis in ons dorp verspreid. Mocht u hem toch niet hebben ontvangen, dan kunt u de krant via onderstaande link lezen en/of downloaden. Dorpspraat mei 2020
 • 16-05-2020 / Wattnu-actie Online energiegesprekken met €50 waardebon
  0
  Inwoners van de gemeente Gooise Meren kunnen zich aanmelden voor een gratis gesprek op afstand over hoe energie te besparen. Samen wordt gekeken naar energieverbruik en mogelijke, relatief makkelijk uitvoerbare kleine maatregelen. Radiatorfolie, tochtstrippen, Ledlampen, etc. Na afloop krijgen 1000 aanvragers bespaartips èn een waardebon voor producten bij www.energiebespaarshop.nl. Wees er snel bij!…
 • 19-04-2020 / Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos
  0
  Bestemmingsplan_recreatiepark_Naarderbos
 • 09-01-2020 / Kustlijnvisie van de Dorpsraad
  0
  Deze notitie is op verzoek van de Dorpsraad geschreven door een kleine werkgroep van bewoners uit Muiderberg met diverse achtergronden (groen, watersport). Ook heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met diverse andere belanghebbenden zoals de plaatselijke winkeliers, agrariërs en watersporters. Dit document is samengesteld met bedoeling om de mening van zoveel mogelijk Muiderbergers over…
 • 03-01-2020 / Nieuwjaarsduik
  0
  Het nieuwe jaar begon, georganiseerd door De Dorpsraad, met de Nieuwjaarsduik. Een impressie hiervan vindt u onderstaand. Voor nog meer foto's, klik op onderstaande link. Nieuwjaarsduik 2020    
 • 25-12-2019 / Enquête n.a.v. het verschijnen Dorpspraat 3de editie
  0
  De krant "De Dorpspraat" is een uitgave van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg. In deze krant, bedoeld voor alle Muiderbergers, probeert de redactie zoveel mogelijk verschillende, interessante en relevante onderwerpen te behandelen die in ons dorp spelen. In november 2019 viel alweer de 3de editie van deze krant bij u op de deurmat, ook…