v.l.n.r. Bert Hensbergen, Leo Dooper, Henk Donker, Cees Petersen, John Haug en Michiel Koekkoek
==========================================================================================

Henk Donker

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-Henk-Donker-1.jpg Voorzitter

Henk werd tijdens de uitgestelde algemene ledenvergadering van september 2021, met instemming van de leden, tot voorzitter benoemd. Henk komt oorspronkelijk uit Nieuwer Amstel en woon inmiddels al zo’n 5 jaar in Muiderberg. Hij is ook de enige, die op dit moment nog in loonbetrekking werkt en (nog) niet van zijn pensioen geniet. Van 1981 t/m 1987 werkte hij in het bouwbedrijf van zijn familie. Van 1987 t/m heden werkt hij bij de KLM in diverse functies zoals; monteur, leidinggevende en later als projectmanager.

Als vakbondsbestuurder is hij dan ook actief bij de NVLT (Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici) en Ondernemingsraad lid. Verder is hij nog actief als adviseur van de KLM technische dienst. In zijn vrije tijd is hij nog druk als plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Kinderland Amstelveen; deze Stichting organiseert een vakantiekamp voor ongeveer 650 kinderen.

Ook is Henk nog actief als bestuurder bij het buurtschap Hakkelaarsbrug. Als hobby ontplooit Henk verder activiteiten als instructeur bij diverse organisaties zoals Motorsport Lifestyle en Racecracks. Voor de Vereniging houdt hij zich o.a. bezig met toerisme, recreatie en economie in Muiderberg.

John Haug

johnhaug_150X160Secretaris

John is in aantal jaren het langst meelopende lid van het bestuur en al sinds de oprichting van de Vereniging in 2016 als secretaris actief. John is oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam en na enig omzwervingen via Nieuw-Vennep en Almere in Muiderberg terecht gekomen waar hij al sinds 1991 woont. John studeerde elektrotechniek en heeft vrijwel zijn hele werkende leven bijna 40 jaar gewerkt voor een bedrijf dat professionele audio en video importeert en distribueert. Hij is sinds 2015 als managing director met (vroeg)pensioen gegaan. John was eerder al bestuurslid van de BVMM, de voorloper van de Vereniging Dorpsraad. Ook was hij actief als bestuurder van de vroegere Jeu de boules Vereniging De Brink. Verder was hij nog adviseur en leverancier van geluidstechniek gedurende de eerste Swing op de Brink edities. Als secretaris doet hij de administratie en de communicatie voor de Vereniging met leden, de gemeente en overige organisaties. Hij heeft daarbij ook nog een paar specifieke aandachtsgebieden zoals de stankoverlast van Den Ouden, geluid- en milieuzaken; dit deels met medebestuurslid Michiel Koekkoek. Als hobby mag John graag sporten, kaarten, wandelen en bezoekt hij regelmatig musea en luistert hij graag naar muziek uit de 70 en 80-ties

Michiel Koekkoek

Lid

Michiel is sinds maart 2018 lid van het bestuur benoemd. Michiel komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar is al sinds 1977 woonachtig in Muiderberg. Hij heeft met veel plezier ruim 40 jaar in de IT-branche gewerkt, waarna het in 2012 tijd werd om met pensioen te gegaan.  Vanwege de ligging van zijn woning (in het buurtschap Hakkelaarsbrug) is Michiel, vanwege de grote overlast die de verbreding van de A1 en de A6 heeft gegeven, ervaringsdeskundige met betrekking geluidshinder. Hierover kruiste hij regelmatig “de degens” met Rijkswaterstaat en de gemeente Gooise Meren. Zijn kennis en ervaring op dit gebied wordt nog steeds door de Vereniging ingezet; als zodanig is hij ook lid van de klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren. Verder is hij nog bestuurder bij de Muider IJsclub Eendracht. Zijn aandachtsgebieden voor de Vereniging betreffen voornamelijk geluidshinder, milieu zoals het meten van fijnstof samen met de organisatie Hollandse Luchten en als laatste nieuwe topic de plannen van TENNET voor een nieuwe 380kV hoogspanning verbinding tussen Diemen en Lelystad. Als hobby mag hij graag bij goed weer met een aantal anderen 60-70 km op zijn racefiets rijden en ’s-winters graag schaatsen, bij voorkeur op natuurijs. Verder trek hij er met zijn vrouw er graag op uit met de camper.

 Leo Dooper

Penningmeester

Leo werd tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2023, met instemming van de aanwezige leden tot lid van het bestuur benoemd. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam maar woont alweer sinds 1984 in Muiderberg. In het verleden deed hij veel administratieve kennis op bij een accountantskantoor en na het behalen van zijn Mo-akte boekhouden gaf ook nog een tijd les als leraar handelsvakken op een school. Verder werkte hij ruim 21 jaar voor IBM als sales/systems engineer en sinds 1993 bij ING als projectmanager. Hij is daarna in 2004 met pensioen gegaan en heeft zich veelal beziggehouden met hobby’s zoals zeezeilen, zingen, roeien, fietsen en wandelen. Al eerder had Leo voor de vereniging al met de financiële administratie te maken als lid van de kascommissie en heeft hij toenmalige penningmeester geholpen met het opmaken van de jaarrekeningen.

Bert Hensbergen

Lid

Bert werd tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2023, met instemming van de aanwezige leden tot lid van het bestuur benoemd. Hij is in 1959 in het voormalige Diaconessenziekenhuis in Naarden geboren, heeft 25 jaar aan de Hakkelaarsbrug gewoond en is daarna naar de Googweg verhuisd. In zijn werkzame leven heeft hij 20 jaar bij de kruitfabriek gewerkt in de kwaliteitszorg en als secretaris van de ondernemingsraad.

Na de sluiting van de fabriek is hij in 2004 bij de gemeente Muiden in dienst getreden als beleidsmedewerker Openbare Orde, Veiligheid en Milieu en voorzitter van de Ondernemingsraad. In het fusieproces was hij lid van de Bijzondere Ondernemingsraad en hij is na de fusie in 2016 in dienst gekomen bij de gemeente Gooise Meren als directievoerder Openbare ruimte. Sinds 2022 geniet hij van zijn vervroegd pensioen. Hij is nu als vrijwilliger energiecoach bij de energiecoöperatie Wattnu waar ook het Warmtenet Muiderberg een onderdeel van is. Voor de vereniging heeft hij zich ontfermd over de aandachtsgebieden: Openbare Ruimte (groenbeheer), Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer (vertegenwoordiger in het ROCOV).
Als hobby’s mag hij graag tuinieren (groentetuin), (race)fietsen en schaatsen.

Cees Petersen

kandidaat-bestuurslid

Tot onze grote vreugde heeft Cees zich al enige tijd geleden beschikbaar gesteld om het bestuur van de Vereniging te versterken. Hij loop alweer een tijdje mee met het bestuur en zal naar verwachting, na goedkeuring van de leden van de Vereniging tijdens de komende algemene ledenvergadering officieel toetreden tot het bestuur. Cees woont inmiddels ook alweer ruim 20 jaar in Muiderberg. Cees is van oorsprong afkomstig uit Amsterdam en heeft na zijn studie aan de hogere hotelschool in Den Haag, in Miami, Florida bedrijfskunde gestudeerd. Hierna is hij aan het werk gegaan in de levensmiddelenindustrie in marketing, sales en later algemene managementposities. Daarna werkte hij voor grote beursgenoteerde bedrijven zoals Mars, Coca-Cola en General Mills, waarvan ook een aantal jaren in het buitenland. Inmiddels is Cees alweer een paar jaar met pensioen maar wil nog graag zijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat Muiderberg een heel fijn dorp is en blijft om te wonen. Hobby’s heeft Cees ook te weten zeilen Het bestuur is nog in overleg welke aandachtsgebieden Cees onder zijn hoede zou willen nemen.