Henk Donker

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-Henk-Donker-1.jpg Voorzitter

Mijn naam is Henk Donker en ik ben geboren op 20-01-1963 in Nieuwer Amstel. Ik woon sinds 2,5 jaar in Muiderberg op het adres Hakkelaarsbrug nr. 8.
Werkzaamheden.
Van 1981 t/m 1987 werkte ik in het familie loonwerk/bouwbedrijf waar wij o.a. de vestiging van Ikea in Amsterdam hebben gebouwd. Van 1987 t/m heden werk ik bij de KLM in diverse functies zoals; monteur, grondwerktuigkundige, leidinggevende en op dit moment als projectmanager. Momenteel ben ik echter vrijgesteld van werk. Ik ben vakbond bestuurder bij de NVLT (Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechnici) en Ondernemingsraad lid en houd mij o.a. bezig met het afsluiten van Cao’s, Chroom 6 problematiek, pensioenen, privacywetgeving, Arbowetgeving en ik ben de technische voorzitter bij alle overleg die onze vakbond voert.
Hobby’s
Varen (ik bezit mijn eigen consol boot)
Racen op motorfietsen. Ik ben actief als instructeur bij diverse organisaties zoals Motorsport Lifestyle en Racecracks.
Als vrijwilliger ben ik op dit moment plaatsvervangend voorzitter van de Stichting kinderland Amstelveen, De Stichting organiseert een vakantiekamp voor ongeveer 650 kinderen. Ik doet dit werk al 40 jaar waarvan 25 jaar als voorzitter.

John Haug

johnhaug_150X160Secretaris en penningmeester

Ik werd in Amsterdam op 27 april 1952 geboren en woon sinds 1991 in Muiderberg. Ik heb elektrotechniek gestudeerd en volgde daarnaast vele cursussen op het gebied van elektronica, geluid- en videotechniek. Mijn diensttijd bracht ik door bij de landmacht en vervulde daar de functie van sergeant verbindingen. De laatste 30 jaar werkte ik daar als managing director bij een import/exportbedrijf voor professionele audio en video, Electric Sound Benelux  B.V. in Almere. In Muiderberg was ik actief als penningmeester van de Jeu de Boulesvereniging ‘De Brink’ en bij Swing op de Brink gaf ik vele jaren geluidstechnische ondersteuning en adviezen bij dit muziekevenement.  Verder was ik vele jaren bestuurslid van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg, de voorloper van de huidige Vereniging Dorpsraad Muiderberg.  Ik heb dan ook actief meegewerkt aan het vormgeven van deze Vereniging.

Michiel Koekkoek

Lid

Sinds 1977 woon ik (geboren op 23 mei 1949 in de Watergraafsmeer/Amsterdam) met mijn partner op de Zuidpolderweg in het buurtschap Hakkelaarsbrug. Daar zijn onze twee dochters opgegroeid maar inmiddels al lang weer uitgevlogen (naar Amsterdam). Sinds 2012 ben ik gepensioneerd na 41 jaar met plezier werkzaam te zijn geweest in de IT-branche. Sinds 1977, toen de A1 en A6 beide nog 4-baans wegen waren, is de infrastructuur bij Muiderberg ingrijpend veranderd. Er is een spoorbaan bijgekomen in de jaren tachtig die sinds het doortrekken van de Flevolijn naar Zwolle aanzienlijk drukker is geworden, de A1 en A6 zijn inmiddels 14- en 12-baans autowegen geworden en ook is het vliegverkeer over Muiderberg hinderlijk toegenomen. Door de ligging van onze woning ben ik (helaas) ervaringsdeskundige geworden wat betreft geluidhinder. Die kennis wil ik graag inzetten als bestuurslid van de Dorpsraad.

Ik ben bestuurslid van de vereniging Muider IJsclub Eendracht waarvoor ik de ledenadministratie en de website verzorg. Helaas is er de laatste jaren weinig natuurijs maar het organiseren van de Muiderslotloop is wel een jaarlijks terugkerende activiteit van deze vereniging. Sinds kort ben ik ook lid van de Klankbordgroep Schiphol/A1-A6. Deze heeft de doelstelling bij het gemeentebestuur Gooise Meren en de Omgevingsraad Schiphol bespreekbaar maken van het toenemende lucht- en snelwegverkeer bij Gooise Meren en de te nemen stappen om de nadelige gevolgen daarvan te beperken (www. minderhindergooisemeren.nl). Op zondagmorgen rijd ik op mijn racefiets met een aantal mannen uit Muiden een rondje van 60-70 km en ’s winter mag ik graag schaatsen (liefst op natuurijs). Inmiddels hebben we 2 leuke kleinzonen van 3 en 1 jaar op wie we passen. Daarnaast trekken we erop uit met onze camper en maken we 1x per jaar een meerdaagse fietstocht (o.a. in 2016 naar Rome).