Lid worden van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg (VDM) is geen verplichting, want de dorpsraad is er voor iedere Muiderberger. Maar hoe meer leden de vereniging heeft, hoe groter het draagvlak. Met uw lidmaatschap geeft u aan, dat u de dorpsraad belangrijk vindt om invloed uit te oefenen op onze leefomgeving. De leden benoemen het bestuur en kunnen zelf bestuurslid worden.

Het voordeel van het lidmaatschap is dat het bestuur u rechtstreeks op de hoogte kan stellen van nieuws, activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen, etc. Ook kunnen wij desgewenst naar uw mening vragen over allerlei zaken betreffende ons dorp. Wij informeren onze leden bij voorkeur via de e-mail. Mocht u geen e-mail adres hebben, dan krijgt u onze informatie via uw brievenbus.

Alle inwoners van Muiderberg vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap is gratis en gemakkelijk aan te vragen.
Het bestuur geeft ook informatie via de Facebook-groep ‘Dorpsraad Muiderberg’. Iedereen met een account bij Facebook kan zich bij deze groep aanmelden.

Lid worden? Vul onderstaand formulier in.
U kunt ook een briefje met deze informatie sturen aan de secretaris.

Vereniging Dorpsraad Muiderberg
John Haug, secretaris
Tesselschadelaan 93

1399 KV MUIDERBERG
E-mail: secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl

    HeerMevrouw

    (De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor
    verenigingsdoeleinden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven.)