Algemene ledenvergadering 2 maart 2023

Algemene ledenvergadering 7 april 2022

Algemene ledenvergadering 6 september 2021

Algemene ledenvergadering 10 september 2020
Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
Vooruitblik activiteiten in 2020

Algemene ledenvergadering 7 maart 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening Dorpsraad 2018 inclusief 2017 en 2016
Begroting en realisatie 2017 en begroting 2018 begroting 2019 met dorpspraat
Notulen 8-3-2018

Algemene ledenvergadering 8 maart 2018
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Begroting 2018
Notulen 01-06-2017

Algemene ledenvergadering 1 juni 2017
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Aangepaste begroting onderbouwing 2017
Notulen 02-06-2016

Algemene ledenvergadering 2 juni 2016
Jaarverslag 2015
Begroting 2016
Notulen ALV 10-12-2015
BVMM Balans 2015
Buitengewone algemene ledenvergadering 8 december 2016
Notulen 8-12-2016