Bomenplan Muiderberg
Taak:
 adviseren bij het planten van 500 bomen , welke door Rijkswaterstaat zijn toegezegd naar aanleiding van de overlast tijdens de verbreding van de A1 en A6.

Leden:  Leon Imandt, Thijn Westermann. Ella van Dongen en Rik Sybesma

Dorpsklussen
Taak:
het uitvoeren van kleine reparaties en opknappen/verbeteren van objecten in de openbare ruimte. Beheer van informatieborden.

Leden: Paul Steyn en Eric Noordhuis

Geluidsoverlast en fijnstof
Taak: het stelselmatig en integraal monitoren van overlast advies uitbrengen aan de gemeente en actie ondernemen voor handhaving van overlast.

Leden: Michiel Koekkoek, John Haug.

Dorpsraad Redactie
Taak: redigeren van de Dorpspraat, welk tweejaarlijks verschijnt: een editie in mei en november.

Leden: Fred kollen, Vera Reijnders, Miranda Melger, Sandra Deuling , John Haug en Johan Smit

Groot Onderhoudsplan Wegen Muiderberg
Taak: adviseren bij het proces en de burgerparticipatie

Leden: Jur Jonges en Hette Zijlstra

Erfgoed Muiderberg
Taak:
Onderzoek naar- en inventarisatie van Rijks- en Gemeentelijke monumenten in Muiderberg

Leden: Jos Gunneweg, Michiel Koekkoek en Nel de Wit