Geluidsoverlast en fijnstof
Taak: het stelselmatig en integraal monitoren van overlast advies uitbrengen aan de gemeente en actie ondernemen voor handhaving van overlast.

Leden: Michiel Koekkoek, John Haug en Alex Marjot

Dorpsraad Redactie
Taak: redigeren van de Dorpspraat, welk tweejaarlijks verschijnt: een editie in mei en november.

Leden: Hugo Landheer, Sandra Deuling , John Haug en Johan Smit

Groot Onderhoudsplan Wegen Muiderberg
Taak: adviseren bij het proces en de burgerparticipatie

Leden: Jur Jonges en Hette Zijlstra