Taakverdeling

Bestuursleden:
Jur Jonges,  John Haug, Sandra Deuling, Ab Heij,
Huib Gorter, Miranda Melger, Vera Reijnders, Leon Imandt en Michiel Koekkoek.
Bestuursadviseurs:
Rob van Dijk, Thijn Westermann
Griffier:
Fred Kollen
Webmaster:
Johan Smit
============================

Dagelijks bestuur:
Jur Jonges, voorzitter
John Haug, secretaris
Sandra Deuling, penningmeester
============================

Aandachtsgebieden:

 • Communicatie:
  Vera Reijnders, Sandra Deuling
 • Economie:
  Huib Gorter en Miranda Melger
 • Jeugd en Onderwijs:
  Sandra Deuling
 • Kunst en Cultuur:
  Jur Jonges
 • Milieu en Natuur:
  Sandra Deuling
 • Ondernemers/ZZP:
  Miranda Melger
 • Openbare Ruimte en Accommodaties:
  Jur Jonges
 • Recreatie en Toerisme:
  Huib Gorter
 • Sociaal Domein:
  ……………. (wijkcoaches)
 • Sport:
  Harry Mock, Sandra Deuling
 • Verkeer, openbaar vervoer en veiligheid:
  Ab Heij