Bestuursleden:
Jur Jonges,  John Haug, Nel de Wit
Leon Imandt en Michiel Koekkoek.
Bestuursadviseurs:
Rob van Dijk, Thijn Westermann
Griffier:
Fred Kollen
Webmaster:
Johan Smit
============================

Dagelijks bestuur:
Jur Jonges, voorzitter
John Haug, secretaris
Nel de Wit, penningmeester
============================