Bestuursleden:

Henk Donker, John Haug, Leo Dooper, Bert Hensbergen, Cees Petersen
en Michiel Koekkoek.
Griffier:
Fred Kollen
Webmaster:
Johan Smit
============================

Dagelijks bestuur:
Henk Donker, voorzitter; John Haug, secretaris en Leo Dooper penningmeester
============================