Zoals gewoonlijk begon de avond met koffie. Dit keer verzorgt door ons bestuurslid Michiel Koekoek.

In het welkomstwoord van onze voorzitter Henk Donker, memoreerde hij blij te zijn dat het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Daarom kunnen we vooruit. Maar verdere uitbreiding is zeer welkom.
Daarna gaf hij het woord aan onze, nieuwe, wijkwethouder Hugo Bellaart.
De aanwezigen luisterden met interesse.

Na zich te hebben voorgesteld en zijn waardering voor de Dorpsraad had uitgesproken, ging hij over tot de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Deze ging dit jaar naar Sandra Deuling.

Deuling, werkzaam bij Versa Welzijn, kreeg de vrijwilligersprijs omdat zij ’al jarenlang oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving’, aldus wijkwethouder Hugo Bellaart in zijn toespraak. Bovendien is ze op verschillende fronten actief (geweest) om Muiderberg een beetje mooier te maken. Zo verdedigde zij als lokale politicus de belangen van de Muiderbergers ten tijde van de gemeentelijke fusie met verve, aldus Gooise Meren. Ook zette ze zich in voor de Dorpsraad door op de financiën te letten en organiseerde ze
 jarenlang het Vrijwilligersconcert in het brinkdorp.
Op dit moment is Deuling nog redactielid van het blad Dorpspraat en voorzitter van de Stichting Samen Doen. Deze stichting organiseert van alles om het leven van ouderen te veraangenamen en te zorgen dat zij niet in een isolement belanden.

Sandra nam haar prijs onder een donderend applaus in ontvangst. Hierna was het tijd voor een ontspannen nazit.