Toen Muiden en Muiderberg nog één gemeente vormden, werden vrijwilligers jaarlijks geëerd met de Muider Roemer. Nu beide kernen onderdeel zijn geworden van de gemeente Gooise Meren, deed zich een goede mogelijkheid voor ons dorp met een eigen vrijwilligersprijs te profileren. Deze prijs hebben we de Muiderbergse Echo genoemd. Een echo weerkaatst geluid. Met de prijs weerkaatsen wij de boodschap, dat de inwoners blij mogen zijn met vrijwilligers, die zich inzetten voor de gemeenschap.
De vrijwilliger van het jaar ontvangt een giclée (een hoogwaardige reproductie) van een schilderij van het Echobos en de Echomuur. Het is gemaakt door de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden. Het origineel wordt op een geschikt moment geschonken aan de gemeente Gooise Meren.

UITREIKING VAN DE PRIJZEN

Prijs 2016

De vrijwilligersprijs 2016 van de Dorpsraad Muiderberg –  de ‘Muiderbergse Echo’ – is  toegekend aan
René Wolhoff voor zijn jarenlange inzet voor de plaatselijke hockeyclub en het muziekfestijn Swing op de Brink. Dit is bekend gemaakt tijdens de eerste Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, die ruim een jaar geleden werd opgericht. De prijs, een reproductie van het schilderij ‘Echomuur Muiderberg’ van de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden, werd in dorpscentrum De Rijver uitgereikt door wijkwethouder Gerben Struik van de gemeente Gooise Meren. De winnaar kon wegens persoonlijke omstandigheden de prijs niet zelf in ontvangst nemen.

René Wolhoff heeft destijds bij de mixed hockeyclub geholpen bij de aanleg van de verlichting op de toegangspaden naar het veld. Verder was hij gedurende enkele jaren een stimulerende en inspirerende coach van een jongensteam en lid van de Wakefieldcommissie, het jaarlijkse, succesvolle uitwisselingprogramma tussen de jeugd van MHC Muiderberg en dat van de Engelse hockeyclub Wakefield.  ‘Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem’ wordt gezegd. Iemand noemde hem eerbiedig de ‘hulpkoster’.

Bij Swing op de Brink zorgde de winnaar zeker tien jaar voor alles op het gebied van elektra, water en brandpreventie. Overal op de Brink kwamen een maal per jaar elektra-aftappunten en waterkraantjes. Bij mogelijke brandhaarden werden heel secuur schuimblussers geplaatst.  Ook bij Swing deed hij meer dan alleen zijn core business (elektra). In totaliteit heeft hij zich zo’n  twintig jaar belangeloos ingezet voor de Muiderbergse gemeenschap.


Op de foto: Wethouder Gerben Struik met de vrijwilligersprijs, een reproductie van het schilderij Echomuur Muiderberg van de Muiderbergse kunstenares Heleen van Lynden. De prijs zal bij  René Wolhoff worden thuis bezorgd. Links van de wethouder drie leden van de selectiecommissie, v.l.n.r. Annette Schouten, Hette Zijlstra en Celeste Duyts. Geheel rechts dorpsraadvoorzitter Harry Mock.

René Wolhoff was zeer verguld met zijn prijs.Prijs 2017

Dit jaar waren er twee winnaars. Bep Oudshoorn en Dineke Tanis. Ook wel genoemd de “Meisjesclub”.
Elke dinsdagavond, behalve in de schoolvakanties, gaan Bep Oudshoorn en Dineke Tanis vol enthousiasme met de kinderen aan de slag. Knutselen, spelletjes enz enz. Zij doen dit al 40 jaar elke week  in de Kerk aan Zee.

De Burgemeester leest het rapport voor.
Uitreiking van de prijs.Prijs 2018. Vanaf heden via de gemeente Gooise Meren.

Door wethouder Barbara Boudewijnse en burgemeester Han ter Heegde werd de eerste van vier vrijwilligersprijzen van Gooise Meren uitgereikt. De Muiderbergse Echo was volkomen verdiend voor Magda de Boer, die zich al jarenlang inzet voor Kerk aan Zee, en dan met name als gastvrouw voor Coffee to Stay. Elke maand kijken zo’n 40 bezoekers, veelal ouderen, uit naar deze bijeenkomst met koffie en taart. Vrijwilligers als Magda zijn onmisbaar in onze samenleving en in een hechte gemeenschap als Muiderberg.
We moeten ze koesteren.

Magda de Boer met haar prijs.


Prijs 2019.

Alvorens wethouder Geert-Jan Hendriks begon met de uitreiking blikte hij nog terug op het afgelopen jaar en de communicatie met de Dorpsraad. Deze werd als heel positief ervaren. Hierna was het echt tijd om de prijswinnaar bekend te maken: Bep Vos. Als vrijwilliger van de Mixed Hockeyclub Muiderberg is hij van onschatbare waarde. Kort samen gevat, hij is van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aanwezig om de meest uiteenlopende klussen te doen.

De wethouder overhandigde hem de oorkonde en het schilderij van de Echomuur.

Prijs 2020

De Muiderbergse Echo

Luuk Donders is al jarenlang vrijwillig actief voor vier organisaties: de Muiderbergse hockeyclub, zangkoor Noot voor Noot, Kerk aan Zee en de Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden-Muiderberg. Daarmee draagt hij bij aan de verbondenheid tussen de inwoners in zijn eigen woonplaats. Opmerkelijk genoeg heeft zijn inzet ook heel vaak betrekking op onze verbondenheid met mensen elders in de wereld. Jaarlijks organiseert hij een ontmoeting tussen de jeugdleden van zijn eigen hockeyclub en het Engelse Wakefield. Zijn zangkoor zingt liederen uit de hele wereld. Het VOMM steunt lokale projecten in Ghana, Nepal en Mali. Voor Kerk aan Zee tenslotte, zet hij zich in voor ecologisch beheer van de begraafplaats. En dat is natuurlijk niet los te zien van de mondiale opgave op het gebied van natuur en klimaat.

Luuk Donders en wethouder Boudewijnse. Foto: gemeente Gooise Meren/Tom Loman


Prijs 2021

Jur Jonges ontvangt gemeentelijke vrijwilligersprijs 2022 voor Muiderberg.

Hedenmiddag 3 februari om 13.00 uur mocht een verraste Jur Jonges thuis uit handen van wijkwethouder Barbara Boudewijnse deze vrijwilligersprijs in ontvangst nemen. Deze prijs, “De Muiderbergse Echo”, bestaande uit een oorkonde en een giclée (hoogwaardige kopie van een schilderij op doek) met een afbeelding van de Muiderbergse Echomuur, werd daarbij officieel aan Jonges uitgereikt. Het originele schilderij gemaakt door kunstenares Heleen van Lynden hangt in het gemeentehuis in Bussum. De prijs viel hem ten deel, vanwege zijn vele inspanningen voor Muiderberg als lid van het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg sinds 2016 en als voorzitter van het bestuur van 2018 tot zijn aftreden in 2021. Barbara Boudewijnse memoreerde de uitverkiezing als volgt; “zijn niet aflatende inspanningen voor vele aspecten, belangrijk voor de woonomgeving en het welzijn van de inwoners van Muiderberg zijn daarmee onderkent en hebben vele Muiderbergers voor Jonges doen kiezen”. Normaliter wordt deze prijs altijd uitgereikt in de Rijver tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg begin januari, maar als gevolg van de coronamaatregelen moest dit enige malen worden uitgesteld en kon slechts in zeer kleine kring plaatsvinden. Het huidige bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg is met de keuze van B&W van Gooise Meren dan ook zeer ingenomen.

Foto Ton Loman


Prijs 2022

Sandra Deuling mocht tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2023de Muiderbergse Echo in ontvangst nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Muiderberg. Deuling, werkzaam bij Versa Welzijn, kreeg de vrijwilligersprijs omdat zij ’al jarenlang oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving’, aldus wijkwethouder Hugo Bellaart in zijn toespraak.
Bovendien is ze op verschillende fronten actief (geweest) om Muiderberg een beetje mooier te maken. Zo verdedigde zij als lokale politicus de belangen van de Muiderbergers ten tijde van de gemeentelijke fusie met verve, aldus Gooise Meren. Ook zette ze zich in voor de Dorpsraad door op de financiën te letten n organiseerde ze  jarenlang het Vrijwilligersconcert in het brinkdorp.
Op dit moment is Deuling nog redactielid van het blad Dorpspraat en voorzitter van de Stichting Samen Doen.
Deze stichting organiseert van alles om het leven van ouderen te veraangenamen en te zorgen dat zij niet in een isolement belanden.

Foto Henk Glotzbach


Prijs 2023

De achtste Muiderbergse Echo is voor inwoner John Haug (71). Net als zijn voorgangers kreeg hij een ingelijste print van het schilderij ’Echomuur Muiderberg’ van Heleen van Lynden én natuurlijk de bijbehorende oorkonde uit handen van wethouder Hugo Bellaart.

Er was veel belangstelling voor de uitreiking van de vrijwilligersprijs 2023 in De Rijver in Muiderberg. Familieleden van Haug, maar ook diverse raadsleden en wethouders van de gemeente Gooise Meren waren van de partij.

John Haug is secretaris van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg, sinds de oprichting eind 2015. Daarvoor was hij jarenlang bestuurslid van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg, de rechtsvoorganger van de Dorpsraad. Hugo Bellaart zei onder meer in zijn speech: „Jouw inzet voor Muiderberg en je betrokkenheid is enorm. Je hebt de Dorpsraad door een moeilijke periode geloodst en in 2022/2023 bijna in je eentje alles draaiende gehouden. Gelukkig hoef je nu niet alles alleen meer te doen, omdat er nieuwe bestuursleden zijn. Maar dankzij jou ziet de toekomst van de Dorpsraad er nu veel zonniger uit.”

In het zonnetje

En ook: „Je bent een voorbeeldige vrijwilliger, welbespraakt en niets is jou te veel. Door goede, maar ook moeilijke tijden ben jij de belangen van Muiderberg blijven dienen. Deze prijs is om jóu nu eens in het zonnetje te zetten en jou te bedanken voor alle inzet die jij al die jaren hebt getoond.”